Законодательство
 - Пиротехника и фейерверки, доставка по Киеву и Украине
 
 


 
искать в найденном
 
   как купить безопасность контакт карта сайта скидки прайс 10 причин покупать у нас
каталог пиротехники
Салютные установки
Ракеты
Римские свечи
Пневмохлопушки
Вулканы, фонтаны
Пиромелочи
Сценическая пиротехника
Небесные фонарики
Пирошоу
О пиротехнике
Праздник
оптовая торговля
законодательство
полезная информация
гостевая
частые вопросы
04.11.2010
Сенсационное снижение цен

08.04.2009
АКЦИЯ!

16.12.2008
Сравнение цен!!!!

11.12.2008
Новогодняя акция

11.12.2008
Небесные фонарики

Все новости...

Подписаться на новости: 

Лист Асоціації піротехніків України № 40/05 від

13 жовтня 2005 року

    Щодо ліцензування діяльності, пов'язаної з виробництвом та

    торгівлею піротехнічними засобами.

 

Наказ МВС України № 1649 від 23.12.2003

    Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні

    побутових піротехнічних виробів

 

Наказ Мінекоресурсів України N 165 від 16.10.2000

    Про затвердження Переліку небезпечних властивостей

    та інструкцій щодо контролю за транскордонними 

    перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/

    видаленням

 

Наказ Мінтранспорту України N 226 від 08.06.98

    Про внесення змін і доповнень до Правил технічної

    експлуатації залізниць України та Інструкції із

    сигналізації на залізницях України

 

Наказ Держкомітет України з питань регуляторної політики

та підприємництва, Мінпраці та соціальної політики України

N 13/18 від 22.01.2001

    Про затвердження Ліцензійних умов провадження

    господарської діяльності з виробництва вибухових

    речовин і матеріалів (за переліком,який визначається

    Кабінетом Міністрів України)

 

Постанова Кабінету Міністрів України N 941 від 13.06.2000

    Про затвердження переліків допущених до виробництва і

    реалізації вибухових речовин промислового виготовлення

    та таких, що виготовляються в умовах самого підприємства,

    що здійснює гірничі роботи

 

Постанова Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992

    Про затвердження Положення про дозвільну систему

 

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України

№ 37 від 13.03.1995 

    Про затвердження Правил комісійної торгівлі

    непродовольчими товарами

 

Наказ Мінекономіки, європ.інтеграці; МВС України; ДПА України;

Держкомстандартизації N 57/188/84/105 від 26.02.2002      

    Про затвердження Правил торгівлі на ринках

 

Лист Держ.митної служби України N 11/4-443 від 18.01.2000

    Щодо державного контролю над імпортом детонуючих і

    бікфордових шнурів

___________________________________________

 

 

             МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

                           Н А К А З

 

23.12.2003  N 1649

 

                                   Зареєстровано в Міністерстві

                                   юстиції України

                                   1 березня 2004 р.

                                   за N 263/8862

 

 

             Про затвердження Тимчасових правил обігу

             в Україні побутових піротехнічних виробів

 

 

     З метою  врегулювання  в  Україні   організації  виробництва,

транспортування, зберігання, продажу, дотримання заходів  безпеки

під  час  використання   та  утилізації   побутових піротехнічних

виробів Н А К А З У Ю:

 

     1. Затвердити  Тимчасові   правила обігу в Україні побутових

піротехнічних виробів (далі - Тимчасові правила), що додаються.

 

     2. Пункти 7.1,  7.11  та  7.12  Тимчасових  правил  набувають

чинності через місяць від дня державної реєстрації.

 

     3. НАВСУ (Кондратьєв Я.Ю.) у  місячний  термін   організувати

підготовку спеціалістів з питань продажу  побутових  піротехнічних

виробів.

 

     4. НДІСТ  ( Лоторєв    В.О. )   МВС   України    організувати

розповсюдження в системі МВС України   Тимчасових правил  після їх

державної реєстрації.

 

     5. Начальникам  ГУМВС  України в Автономній  Республіці Крим,

м. Києві  та  Київській області,  УМВС  України   в  областях   та

м. Севастополі  організувати  вивчення  Тимчасових  правил обігу в

Україні побутових піротехнічних виробів особовим  складом  органів

внутрішніх справ та організувати контроль за їх виконанням.

 

     6. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на заступників

Міністра генерал-полковника міліції Коляду П.В.  та генерал-майора

міліції Присяжнюка А.Й.

     Наказ і додаток надіслати за належністю.

 

 Міністр

 генерал-лейтенант міліції                            М.В.Білоконь

 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ МВС України

                                      23.12.2003  N 1649

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      1 березня 2004 р.

                                      за N 263/8862

 

 

                        ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА

         обігу в Україні побутових піротехнічних виробів

 

 

                      1. Загальні положення

 

     1.1. Тимчасові   правила   обігу    в    Україні    побутових

піротехнічних виробів (далі - Тимчасові правила) регулюють порядок

обігу в Україні побутових піротехнічних виробів,  призначених  для

розваг (проведення феєрверків).  Правила визначають основні вимоги

щодо       організації        виробництва,        транспортування,

вантажно-розвантажувальних  робіт,  зберігання,  продажу,  безпеки

поводження та утилізації побутових піротехнічних виробів.

     Вимоги Тимчасових  правил  обов'язкові  для  виконання  всіма

суб'єктами господарювання на території України незалежно від  форм

власності, діяльність яких пов'язана з розробленням, виробництвом,

транспортуванням,  зберіганням,  продажем та утилізацією побутових

піротехнічних   виробів,   а  також  споживачами  (покупцями)  при

зберіганні та застосуванні побутових піротехнічних виробів.

     Дія Тимчасових  правил  не поширюється на піротехнічні вироби

технічного та спеціального призначення.

 

     1.2. Працівники  суб'єкта  господарювання  повинні  знати  та

виконувати    Тимчасові    правила,   ДСТУ   4105-2002   та   інші

нормативно-правові акти,  які регулюють обіг в  Україні  побутових

піротехнічних виробів.

     Забезпечення пожежної   безпеки   підприємств   з   наявністю

піротехнічних   виробів   покладається   на   їх   керівників   та

уповноважених керівниками  осіб.  Обов'язки  керівників,  а  також

посадових  осіб щодо забезпечення пожежної безпеки і організаційні

заходи із забезпечення пожежної безпеки  повинні  розроблятися  та

здійснюватись згідно  з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні

( z0219-95 ).

 

     1.3. У  цих Тимчасових правилах наведені нормативні посилання

на такі документи:

     1.3.1. Європейська    Угода    про   міжнародне   перевезення

небезпечних вантажів  (ДОПНВ)  (  994_217  )  (додатки  А  та  В),

прийнята  30 вересня 1957 року під егідою Європейської економічної

комісії ООН (із змінами і доповненнями).

     1.3.2. Закон  України "Про приєднання України до Європейської

Угоди про  міжнародне  дорожнє  перевезення  небезпечних  вантажів

(ДОПНВ)" ( 1511-14 ).

     1.3.3. Закон України "Про перевезення  небезпечних  вантажів"

( 1644-14 ).

     1.3.4. Закон   України   "Про   захист    прав    споживачів"

( 1023-12 ).

     1.3.5. Закон  України  "Про  об'єкти  підвищеної   небезпеки"

( 2245-14 ).

     1.3.6. Порядок  видачі дозволів Державним комітетом з нагляду

за охороною праці та його територіальними  органами,  затверджений

постановою Кабінету  Міністрів  України  від  15  жовтня 2003 року

N 1631 ( 1631-2003-п ).

     1.3.7. Порядок  видачі  органами державного пожежного нагляду

дозволу  на  початок  роботи  підприємств  та  оренду   приміщень,

затверджений  постановою  Кабінету Міністрів України від 14 лютого

2001 року N 150 ( 150-2001-п ).

     1.3.8. Порядок  заняття  торговельною  діяльністю  і  правила

торговельного обслуговування  населення,  затверджений  постановою

Кабінету Міністрів  України  від  8  лютого  1995   року   N   108

( 108-95-п ) (із змінами та доповненнями).

     1.3.9. Правила   дорожнього   руху,   затверджені  постановою

Кабінету Міністрів   України  від  10  жовтня  2001  року  N  1306

( 1306-2001-п ).

     1.3.10. Нормативи   порогових  мас  небезпечних  речовин  для

ідентифікації   об'єктів   підвищеної    небезпеки,    затверджені

постановою Кабінету  Міністрів  України  від  11  липня  2002 року

N 956 ( 956-2002-п ).

     1.3.11. Порядок  ідентифікації  та обліку об'єктів підвищеної

небезпеки,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

11 липня 2002 року N 956 ( 956-2002-п ).

     1.3.12. Порядок  декларування  безпеки  об'єктів   підвищеної

небезпеки,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

11 липня 2002 року N 956 ( 956-2002-п ).

     1.3.13. Правила   пожежної  безпеки  в  Україні,  затверджені

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22  червня  1995

року N  400  (  z0219-95 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції

України  14  липня  1995  року  за  N  219/755  (із   змінами   та

доповненнями).

     1.3.14. Правила  технічного  утримування  установок  пожежної

автоматики,  затверджені  наказом  Міністерства  внутрішніх  справ

України від 29 липня 2000 року N 507 ( z0662-00 ),  зареєстрованим

у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 року за N 662/4883.

     1.3.15. Положення   про   порядок   узгодження   з   органами

державного  пожежного  нагляду  проектних  рішень,   на   які   не

встановлені  норми  і  правила,  та  обґрунтованих  відхилень  від

обов'язкових вимог  нормативних  документів,  затверджене  наказом

Міністерства внутрішніх  справ  України  від  24 березня 1998 року

N 182 ( z0392-98 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

23 червня 1998 року за N 392/2832.

     1.3.16. Перелік  однотипних  за  призначенням  об'єктів,  які

підлягають  обладнанню  автоматичними установками пожежогасіння та

пожежної   сигналізації,   затверджений    наказом    Міністерства

внутрішніх справ  України  від  20  листопада  1997  року  N   779

( z0567-97  ),  зареєстрованим  у  Міністерстві юстиції України 28

листопада 1997 року за N 567/2371.

     1.3.17. Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання

та  перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах,  в

установах   та   організаціях   України,    затверджене    наказом

Міністерства  України  з питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  від  29

вересня 2003  року  N  368  (   z1148-03   ),   зареєстрованим   у

Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за N 1148/8469.

     1.3.18. Перелік   посад,   при   призначенні   на  які  особи

зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної

безпеки,   та   порядку   їх   організації,  затверджений  наказом

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та  у  справах

захисту  населення  від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29

вересня 2003   року   N   368   (  z1147-03  ),  зареєстрованим  у

Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за N 1147/8468.

     1.3.19. Єдині  правила   безпеки   при   вибухових   роботах,

затверджені  25  березня  1992 року Держгіртехнаглядом України (із

змінами та доповненнями).

     1.3.20. Правила будови електроустановок,  затверджені наказом

Міністерства праці та соціальної політики України  від  21  червня

2001 року N 272 ( v0272203-01 ).

     1.3.21. Типове положення про навчання з питань охорони праці,

затверджене  наказом  Міністерства  праці  та  соціальної політики

України від 17 лютого 1999 року N 27 ( z0248-99 ),  зареєстрованим

у Міністерстві юстиції України 21 квітня 1999 року за N 248/3541.

     1.3.22. Інструкції з організації безпечного ведення  вогневих

робіт  на  вибухопожежонебезпечних  та вибухонебезпечних об'єктах,

затверджена наказом  Міністерства  праці  та  соціальної  політики

України від 5 червня 2001 року N 255 ( z0541-01 ),  зареєстрованим

у Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за N 541/5732.

     1.3.23. Перелік   посад   посадових   осіб,  які  зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони  праці,

затверджений  наказом  Державного  комітету  України по нагляду за

охороною праці  від  11  жовтня  1993  року  N  94  (  z0154-93 ),

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1993  року

за N 154.

     1.3.24. Граничні норми підіймання і переміщення важких  речей

жінками, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 10 грудня 1993 року N  241  (  z0194-93  ),  зареєстрованим  у

Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за N 194.

     1.3.25. Правила продажу непродовольчих  товарів,  затверджені

наказом  Міністерства  зовнішніх  економічних  зв'язків і торгівлі

України від 27 травня 1996 року N 294 ( z0298-96 ), зареєстрованим

у  Міністерстві  юстиції України 13 червня 1996 року за N 298/1323

(із змінами та доповненнями).

     1.3.26. Перелік    продукції,    що   підлягає   обов'язковій

сертифікації в Україні,  затверджений наказом Державного  комітету

стандартизації  метрології  та  сертифікації України від 30 серпня

2002 року N  498  (  z0782-02  ),  зареєстрованим  у  Міністерстві

юстиції України 25 вересня 2002 року за N 782/7070.

     1.3.27. ДБН  А.3.1-3-94   (   v0048243-94   )   Прийняття   в

експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення.

     1.3.28. ДБН    В.1.1-7-2002    Пожежна    безпека    об'єктів

будівництва.

     1.3.29. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд.

     1.3.30. ДБН  360-92*  Містобудування.  Планування  і забудова

міських і сільських поселень.

     1.3.31. СНиП  2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация

зданий.

     1.3.32. СНиП   2.04.02-84   Водоснабжение.  Наружные  сети  и

сооружения.

     1.3.33. СНиП     2.04.05-91     Отопление,    вентиляция    и

кондиционирование.

     1.3.34. СНиП    II-89-80   Генеральные   планы   промышленных

предприятий.

     1.3.35. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты

зданий и сооружений.

     1.3.36. ДСТУ 4105-2002 Вироби піротехнічні побутові. Загальні

вимоги   безпеки,   затверджено   та   надано   чинності   наказом

Держстандарту  України від 12 червня 2002 року N 356. Чинний від 1

вересня 2002 року.

     1.3.37. ДСТУ 1.3-93 Порядок розроблення,  побудови,  викладу,

оформлення,  узгодження,  позначення та реєстрації технічних умов,

затверджено наказом  Держстандарту  України від 29 липня 1993 року

N 116 (із змінами та доповненнями). Чинний від 1 жовтня 1993 року.

     1.3.38. ГОСТ   19433-88   Грузы   опасные.   Классификация  и

маркировка,  затверджено та введено в  дію  постановою  Державного

комітету  СРСР  по  стандартам  від 19 серпня 1988 року N 2957 (із

змінами та доповненнями). Чинний від 1 січня 1990 року.

     1.3.39. ГОСТ   17527-86   Упаковка.  Термины  и  определения,

затверджено та введено в дію постановою Державного  комітету  СРСР

по  стандартам від 23 жовтня 1986 року N 3197.  Чинний від 1 січня

1988 року.

     1.3.40. ГОСТ    2.102-68    ЕСКД.    Виды   и   комплектность

конструкторских документов,  затверджено Комітетом стандартів, мір

та  вимірювальних  приладів  при Раді Міністрів СРСР у грудні 1967

року (із змінами та доповненнями). Чинний від 1 січня 1971 року.

 

     1.4. Терміни та визначення

     1.4.1. Піротехнічний  виріб  - пристрій,  який призначено для

створювання необхідного ефекту  (світового,  іскрового,  димового,

звукового,    змішуваного)    за    допомогою   горіння   (вибуху)

піротехнічного складу.

     1.4.2. Піротехнічний   виріб   побутового   призначення  -  у

Тимчасових правилах  термін  вживається  як  піротехнічні  вироби,

призначені  для  розваг  (проведення  феєрверків),  що  їх  вільно

продають населенню та поводження з якими не  потребує  спеціальних

знань та навичок, а використання з дотриманням вимог інструкції із

застосування,  яка  додається   до   піротехнічного   виробу   або

наноситься  на  його  споживчому  пакуванні,  забезпечує за межами

небезпечних зон безпеку здоров'я та життя людей,  не призводить до

пошкодження  майна  і  нанесення шкоди навколишньому середовищу та

належать до І класу небезпечних вантажів (1.4G та 1.4S)  згідно  з

ГОСТ 19433-88  та  ДОПНВ  (  994_217 ) (номер ООН - 0336 та 0337).

     1.4.3. Піротехнічний   виріб   технічного   та   спеціального

призначення  -  вироби,  користування  якими  потребує спеціальних

знань та навичок,  відповідної атестації виконавців (користувачів)

і  (або)  забезпечення  відповідних  умов  технічного оснащення та

належать до I класу небезпечних вантажів згідно з ГОСТ 19433-88.

     1.4.4. Піротехнічний   склад   -   суміш   компонентів,   яка

призначена для спорядження піротехнічних виробів з метою одержання

різноманітних зовнішніх ефектів (світлових,  теплових, звукових та

реактивних) унаслідок самопідтримувальної  екзотермічної  хімічної

реакції, яка протікає без детонації.

     1.4.5. Небезпечний чинник піротехнічного виробу - специфічний

ефект,  що  його  утворює  піротехнічний  виріб  або піротехнічний

елемент і який за певних умов здатний загрожувати  здоров'ю  людей

та завдавати шкоди майну і навколишньому середовищу.

     1.4.6. Небезпечна  зона  піротехнічного  виробу   -   частина

простору, що оточує працюючий піротехнічний виріб, усередині якого

хоча б один небезпечний чинник досягає небезпечного рівня.

     1.4.7. Споживче пакування - пакування згідно з ГОСТ 17527-86,

призначене для передавання піротехнічного виробу споживачеві.

     1.4.8. Група сумісності "G" - піротехнічні речовини;  вироби,

які містять піротехнічні вироби;  вироби,  які містять як вибухові

речовини,  так  і  освітлювальні,  запалювальні,  сльозоточиві або

димоутворювальні речовини (за  винятком  виробів,  що  активуються

водою,   та   виробів,   що   містять   білий   фосфор,   фосфіди,

легкозапалювальні рідини та  гелі)  і  класифікуються  за  класами

небезпечності як 1.1G,  1.2G, 1.3G та 1.4G (згідно з ГОСТ 19433-88

та ДОПНВ ( 994_217 ).

     1.4.9. Група сумісності "S" - речовини або вироби,  упаковані

або сконструйовані таким чином,  що  при  випадковому  спрацюванні

будь-який небезпечний прояв обмежено самим пакуванням, а якщо тара

порушена полум'ям, то ефект вибуху або розкидання обмежений, що не

заважає   проведенню   аварійних  заходів  або  гасіння  пожежі  в

безпосередній близькості до пакування,  і  які  класифікуються  за

класами небезпечності  як  1.4S  (згідно  з ГОСТ 19433-88 та ДОПНВ

( 994_217 ).

     1.4.10. Підклас небезпеки "1.4" - до  підкласу  1.4  належать

вибухові  та  піротехнічні  речовини  та вироби,  що являють собою

незначну небезпеку вибуху під час транспортування тільки у випадку

запалення  або  ініціювання.  Дія  вибуху  обмежується пакуванням.

Зовнішнє джерело ініціювання не повинно викликати миттєвого вибуху

вмісту пакування (згідно з ГОСТ 19433-88 та ДОПНВ ( 994_217 ).

 

     1.5. Класифікація піротехнічних виробів

     1.5.1. За  призначенням,  умовами  застосування  та  ступенем

потенційної небезпеки піротехнічні вироби поділяють на дві групи:

     вироби піротехнічні побутові, до яких згідно з ДСТУ 4105-2002

належать вироби I,  II і III класів небезпеки,  користування якими

не вимагає спеціальних  знань  і  навичок,  а  використання  їх  з

дотриманням вимог наданої інструкції із застосування забезпечує за

межами  небезпечних  зон  безпеку  здоров'я  та  життя  людей,  не

призводить  до  пошкодження  майна і нанесення шкоди навколишньому

середовищу.  Параметри  небезпечних  зон   піротехнічного   виробу

викладені в ДСТУ 4105-2002;

     вироби піротехнічні технічного та  спеціального  призначення,

користування   якими   потребує   спеціальних   знань  і  навичок,

відповідної   атестації   виконавців   (користувачів)   і    (або)

забезпечення  відповідних  умов технічного оснащення (у Тимчасових

правилах не розглядаються).

     Вільному продажу  населенню  підлягають  піротехнічні  вироби

тільки I, II та III класу.

     1.5.2. За  типом  створюваного  ефекту  побутові піротехнічні

вироби поділяються на типи відповідно додатка  до  цих  Тимчасових

правил.

 

             2. Діяльність, пов'язана з виробництвом

                 побутових піротехнічних виробів

 

     2.1. Розроблення   нормативної   документації   на   побутові

піротехнічні  вироби має відповідати вимогам ДСТУ 4105-2002,  ДСТУ

1.3-93 та ГОСТ 2.102-68.

 

     2.2. Виробництво побутових піротехнічних виробів

     2.2.1. Виробництво   побутових   піротехнічних   виробів   на

підприємствах  усіх  форм  власності  здійснюється  при  наявності

дозволів  на  початок роботи,  виданих органом Державного комітету

України  з  нагляду  за  охороною  праці  (згідно  Порядку  видачі

дозволів  Державним  комітетом з нагляду за охороною праці та його

територіальними органами ( 1631-2003-п  )  та  органом  Державного

пожежного  нагляду  (згідно  Порядку  видачі  органами  державного

пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та  оренду

приміщень ( 150-2001-п ),  і за наявності повного обсягу технічної

документації,  визначеного   нормативними   актами,   чинними   на

території України.

     2.2.2. Для   забезпечення   безпеки   робіт,   пов'язаних  із

виробництвом  побутових  піротехнічних  виробів,  слід  керуватися

діючими   стандартами,   нормативними  актами  з  питань  пожежної

безпеки, охорони праці, санітарними нормами та іншими нормативними

документами, що регламентують вимоги безпеки.

     Усі працівники,  безпосередньо   пов'язані   з   виробництвом

побутових  піротехнічних  виробів,  повинні  допускатися  до робіт

тільки після проходження  спеціального  навчання,  інструктажу  та

перевірки  знань  з  питань  пожежної безпеки (відповідно до вимог

Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити

навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки,

та  порядку  їх організації та Типового положення про інструктажі,

спеціальне навчання та перевірку знань з питань  пожежної  безпеки

на    підприємствах,   в   установах   та   організаціях   України

(  z1148-03  )),  охорони праці (Типового положення про навчання з

питань  охорони  праці  (  z0248-99  ) та Переліку посад посадових

осіб,  які  зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку

знань  з охорони праці ( z0154-93 ) і забезпечення безпеки робіт у

порядку, установленому чинними нормативними актами.

     Усі роботи  з  виробництва  побутових  піротехнічних  виробів

мають  проводитись відповідно до нормативних документів (ДСТУ,  ТУ

тощо)  на  атестованому  та  справному  обладнанні  і  відповідати

вимогам інструкції на безпечне проведення відповідних видів робіт.

     2.2.3. Підприємство  з  виробництва  побутових  піротехнічних

виробів  має  знаходитись  у  зоні  обслуговування пожежного депо.

Радіус зони обслуговування пожежного депо слід  приймати  за  СНиП

ІІ-89-80.

     2.2.4. Відповідно  до   Переліку   продукції,   що   підлягає

обов'язковій сертифікації  в  Україні  (  z0782-02   ),   побутові

піротехнічні   вироби   підлягають  обов'язковій  сертифікації  на

відповідність до вимог безпеки ДСТУ 4105-2002.

 

                 3. Вимоги до імпортних побутових

                      піротехнічних виробів

 

     3.1. Побутові  піротехнічні  вироби,  ввезені  на   територію

України для реалізації в торговельній мережі населенню, підлягають

обов'язковій сертифікації на відповідність вимогам безпеки  згідно

з ДСТУ 4105-2002.

 

     3.2. Побутові    піротехнічні    вироби,   які   не   пройшли

сертифікаційні випробування, для використання на території України

заборонені.

 

     3.3. Суб'єкти  господарювання  можуть  ввозити  з-за  кордону

побутові піротехнічні вироби згідно  з  чинним  законодавством  та

реалізовувати   їх   в  Україні  на  підставі  висновку  державної

санітарно-епідеміологічної експертизи.

 

              4. Перевезення побутових піротехнічних

                    виробів територією України

 

     4.1. Перевезення  побутових  піротехнічних виробів територією

України має здійснюватись відповідно до вимог Закону України  "Про

перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ),  Правил перевезення

небезпечних    вантажів    на    відповідному    виді   транспорту

(залізничному, морському, річковому, авіаційному) та автомобільним

транспортом  згідно  з  вимогами Європейської угоди про міжнародне

дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) (  994_217  )  та

Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ).

 

     4.2. Приватні   особи   мають   право   перевозити   побутові

піротехнічні вироби на технічно справному автотранспорті,  якщо ці

вироби  упаковані  для  роздрібної  торгівлі  та призначені для їх

особистого використання в побуті,  на дозвіллі  або  у  спорті,  у

кількості до 50 кг виробів класу 1.4G та виробів класу 1.4S.

 

     4.3. Забороняється    перевезення   побутових   піротехнічних

виробів II та III класів небезпеки громадським транспортом.

 

     4.4. Під  час  проведення  робіт  з  вантажами,  які  містять

побутові    піротехнічні    вироби,   забороняється   використання

відкритого вогню, а також куріння.

 

          5. Вимоги до вантажно-розвантажувальних робіт

 

     5.1. Вантажно-розвантажувальні  роботи  мають   здійснюватися

відповідно до    вимог   Правил   пожежної   безпеки   в   Україні

( z0219-95 ),  нормативних документів з  охорони  праці  та  вимог

ДОПНВ ( 994_217 ).

 

     5.2. Гранично  припустимі   маси   підняття   і   перенесення

побутових  піротехнічних  виробів  встановлюються  інструкціями за

видами виробів.  В усіх випадках гранична маса для  перенесення  в

заводському пакуванні встановлюється для чоловіків - 25 кг,  а для

жінок - згідно  з  Граничними  нормами  підіймання  і  переміщення

важких речей жінками ( z0194-93 ).

 

     5.3. Для   керівництва  вантажно-розвантажувальними  роботами

призначається відповідальна посадова особа,  що пройшла  перевірку

знань  Тимчасових  правил  та  інших  нормативних  документів,  що

забезпечують безпеку їх проведення.

 

     5.4. До  місця  розвантаження  і  навантаження   допускається

тільки одна машина,  її під'їзд до будинку сховища здійснюється на

відстані  не  ближче   5   м.   Усі   інші   машини,   завантажені

піротехнічними  виробами,  під  час  проведення  таких робіт мають

перебувати на відстані не ближче ніж 100 м від сховища.

 

     5.5. Місця розвантаження і навантаження пакувань з побутовими

піротехнічними   виробами   мають   бути   обладнані  спеціальними

пристосуваннями, що забезпечують безпечні умови роботи, первинними

засобами  пожежогасіння  (не менше двох порошкових вогнегасників з

масою  заряду  не  менше  5  кг),  стаціонарним   або   тимчасовим

освітленням.

 

     5.6. Перед    початком    вантажно-розвантажувальних    робіт

необхідно забезпечити проходи шириною не менше 1,5  м.  У  зимовий

час  проходи  для розвантаження і навантаження,  а також містки та

трапи для запобігання ковзання мають бути посипані піском.

 

     5.7. Використовувані   вантажно-розвантажувальні    механізми

мають     бути     в    справному    стані.    При    застосуванні

підйомно-навантажувальних засобів не допускається дія  електричних

і  механічних  іскор  на  вантаж,  що  транспортується.  Має  бути

виключена взаємодія виробів,  що  транспортуються,  з  мастильними

матеріалами і робочими рідинами гідросистем.

 

     6. Зберігання побутових піротехнічних виробів

 

     6.1. Загальні  вимоги  до  зберігання побутових піротехнічних

виробів

     6.1.1. Організаційні   заходи   щодо   забезпечення  пожежної

безпеки  складів,  утримання  території,  будинків  та   приміщень

складів і торговельних закладів, евакуаційних виходів, інженерного

обладнання слід здійснювати  згідно  з  вимогами  Правил  пожежної

безпеки в Україні ( z0219-95 ).

     6.1.2. При зберіганні побутових піротехнічних  виробів  мають

бути забезпечені облік і можливість перевірки наявності продукції.

Організація  зберігання  побутових   піротехнічних   виробів   має

виключати    їх   втрату,   а   умови   зберігання   -   псування.

Відповідальність за порядок приймання, стану зберігання, обліку та

видачі  побутових піротехнічних виробів,  у тому числі на складах,

вантажнорозвантажувальних     майданчиках,     у      торговельних

підприємствах несуть особи, призначені керівником організації.

     6.1.3. При  розміщенні  побутових  піротехнічних  виробів  на

складах  необхідно  враховувати  їх сумісність відповідно до вимог

пожежної безпеки та  безпеки  при  вибухових  роботах  (додаток  4

Правил пожежної безпеки в Україні ( z0219-95 )  та  Єдині  правила

безпеки при вибухових роботах).

     6.1.4. У   кожному   сховищі  на  видному  місці  мають  бути

зазначені норми завантаження складів, вивішені інструкції з правил

безпечного   зберігання  виробів,  ведення  робіт  на  складах  та

пожежної безпеки.

     6.1.5. Максимальна    місткість    складів   для   зберігання

піротехнічних виробів (далі - складів) не має перевищувати:

     склади постійного зберігання - не більше 200 т;

     склади тимчасового зберігання - не більше 100 т;

     видаткові склади - не більше 2 т.

     6.1.6. Завантаження   складів   постійного   та   тимчасового

зберігання   піротехнічних   виробів  має  бути  менше  нормативів

порогових  мас   небезпечних   речовин   розрахованих   згідно   з

Нормативами  порогових  мас  небезпечних речовин для ідентифікації

об'єктів підвищеної небезпеки та Порядку ідентифікації  та  обліку

об'єктів підвищеної небезпеки ( 956-2002-п ).

     При цьому якщо відстань від складу постійного або тимчасового

зберігання  до  місць  великого  скупчення  людей (житлові масиви,

стадіони,   кінотеатри,   лікарні,   школи   тощо),   транспортних

магістралей,  промислових,  природоохоронних  і  життєво  важливих

цивільних об'єктів перевищує 500  метрів,  то  норматив  порогової

маси   піротехнічного   складу  (піротехнічної  речовини)  в  усіх

піротехнічних виробах,  що зберігаються на складі,  дорівнює 50000

кг.

     У разі, коли відстані від складів до місць великого скупчення

людей,  транспортних магістралей,  промислових, природоохоронних і

життєво важливих цивільних  об'єктів  менша  за  500  метрів,  для

розрахунку   нормативу   порогової   маси   піротехнічного  складу

(піротехнічної  речовини)  в  усіх   піротехнічних   виробах,   що

зберігаються   на   складі,  слід  користуватися  розрахунками  за

формулою:

                                             2

                  Q    = 50000 x  (R   : 500),

                   (ik)            (х)

 

     де

     Q(ik) - норматив порогової маси  (кг)  піротехнічного  складу

(піротехнічної   речовини)   в   усіх  піротехнічних  виробах,  що

зберігаються на складі;

     R(х) -  відстань  (м)  від складу до місць великого скупчення

людей,  транспортних магістралей,  промислових, природоохоронних і

життєво важливих цивільних об'єктів.

     Склади для зберігання піротехнічних  виробів,  які  створюють

ефекти на висоті (ракети, салютні установки, римські свічки тощо),

мають бути розташовані на  відстані  не  менше  150  м  від  місць

великого скупчення людей,  транспортних магістралей,  промислових,

природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів.

     6.1.7. Якщо  завантаженість складів постійного та тимчасового

зберігання піротехнічних виробів перевищує  норми,  передбачені  в

пункті  6.1.6  цих  Тимчасових правил,  то на них розповсюджуються

вимоги Закону   України   "Про   об'єкти   підвищеної   небезпеки"

( 2245-14  )  та  вони  підлягають  контролю відповідно до Порядку

декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ( 956-2002-п ).

     6.1.8. Об'єкти  зберігання  побутових  піротехнічних  виробів

мають знаходитись у зоні  обслуговування  пожежного  депо.  Радіус

зони  обслуговування пожежного депо слід приймати за СНиП II-89-80

та ДБН 360-92*.

     6.1.9. У   складах   постійного   та  тимчасового  зберігання

незалежно від площі,  а також у видаткових складах площею понад 50

кв. м  слід влаштовувати автоматичні установки пожежогасіння,  а в

інших приміщеннях - установки автоматичної  пожежної  сигналізації

згідно з вимогами ДБН В.2.5-13-98.

     6.1.10. У разі надання згоди командування  військових  частин

та  керівників  підприємств,  установ  і  організацій піротехнічні

вироби  на  договірних  засадах  можуть  зберігатися  на   складах

Збройних  Сил,  інших,  утворених  відповідно  до  законів України

військових  формувань,  у  складських   приміщеннях   підприємств,

установ і організацій за умови відповідності зазначених складів до

вимог цих Тимчасових правил.

     6.1.11. Склади  постійного зберігання піротехнічних побутових

виробів мають розташовуватись за межами  адміністративних  центрів

при дотриманні всіх інших вимог цих Тимчасових правил.

     6.1.12. Проектно-кошторисна    документація     на     склади

розробляється спеціалізованими проектними організаціями, які мають

право  на   проведення   таких   робіт   відповідно   до   чинного

законодавства.

     6.1.13. Дозволи на початок експлуатації складів  оформлюються

згідно з чинним законодавством.

 

     6.2. Зберігання   на   складах   постійного   і   тимчасового

зберігання та на видаткових складах

     6.2.1. Будинки  складів мають бути одноповерховими та не мати

горищних,  цокольних  чи  підвальних  поверхів.  Мінімальні   межі

вогнестійкості будівельних конструкцій складів та максимальні межі

поширення вогню ними мають відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 до

будинків I або II ступеня вогнестійкості.

     6.2.2. Будинки  складів  мають  розділятися  на  протипожежні

відсіки площею   не   більше   500  кв.м  згідно  з  вимогами  ДБН

В.1.1-7-2002.

     6.2.3. За   наявності   в  будинку  складу  приміщень  іншого

функціонального    призначення,    приміщення    для    зберігання

піротехнічних   виробів   мають   бути   відокремлені   від  інших

протипожежними стінами І  типу  із  заповненням  прорізів  (двері,

ворота,  люки,  клапани)  з межею вогнестійкості не менше ЕІ 60 за

ДБН В.1.1-7- 2002.

     6.2.4. Склади  мають  бути  забезпечені  первинними  засобами

пожежогасіння,  розміщеними   на   пожежному   щиті   (на   кожний

протипожежний  відсік  складу) з комплектом засобів пожежогасіння:

порошкові вогнегасники з масою заряду не менше 5 кг - 4 шт.,  ящик

з  піском  -  1  шт.,  покривало  з  негорючого  теплоізоляційного

матеріалу або повсті розміром 2х2  м  -  1  шт.,  гаки  -  3  шт.,

лопати - 2 шт.,  ломи - 2 шт.,  сокири - 2 шт., відра місткістю не

менше  8  л  -  2  шт.   За   відсутності   системи   внутрішнього

протипожежного   водопроводу  кожен  протипожежний  відсік  складу

комплектується  ємністю  з  водою  місткістю  не  менше   200   л.

Номенклатура   засобів   пожежогасіння   та  їх  розміщення  мають

узгоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

     6.2.5. До  початку  експлуатації  склади  мають бути прийняті

комісією в порядку, установленому ДБН А.3.1-3-94 ( v0048243-94 ).

     6.2.6. Склади  постійного  і тимчасового зберігання побутових

піротехнічних виробів мають охоронятися цілодобово. Приміщення для

варти  має  бути забезпечене телефонним зв'язком.  Склад побутових

піротехнічних виробів має закриватися  на  замок  і  опечатуватися

(пломбуватися).  Ключі  в  опечатаному вигляді мають зберігатися у

приміщенні для варти.

     6.2.7. Допуск  на територію складів має бути суворо обмеженим

і  здійснюватися  з  дозволу   наймача   (власника)   складів   за

спеціальною перепусткою.

     6.2.8. Склади   мають    бути    надійно    захищеними    від

несанкціонованого   проникнення.  Підлоги  у  складах  мають  бути

виготовлені   з   негорючих    матеріалів    та    унеможливлювати

іскроутворення.  Двері,  що ведуть до сховища,  мають відкриватися

назовні.  Вікна мають бути оснащені металевими ґратами з  товщиною

стержнів не менше 15 мм,  розміром чарунки 150х150 мм. Ґрати мають

бути вмонтовані за допомогою металевих стержнів діаметром не менше

15 мм на глибину 80 мм у стіну. Скло вікон, що виходять на сонячну

сторону, має бути пофарбованим білою фарбою.

     6.2.9. Склади   мають   бути   забезпеченими  не  менше  двох

евакуаційних виходів (необхідна кількість евакуаційних виходів  та

їх  конструктивні  рішення  мають  відповідати вимогам будівельних

норм), при цьому відстані від будь-якої точки приміщення до виходу

не мають перевищувати 30 м. Для складів, що мають довжину до 12 м,

допускається робити один евакуаційний вихід.

     6.2.10. Електричне  освітлення складів слід передбачати через

віконні прорізи від світильників, установлених ззовні будинку.

     6.2.11. У  видаткових  складах  торговельних  підприємств,  а

також   у   підсобних   приміщеннях    торговельних    підприємств

допускається    встановлювати   всередині   приміщень   електричні

світильники у виконанні з видом  вибухозахисту  "n"  за  Правилами

обладнання електроустановок.

     6.2.12. У торговельних залах електричні  світильники  повинні

мати   виконання   не   нижче   ІР   23  за  Правилами  обладнання

електроустановок.

     6.2.13. Облаштування   мереж   силового   та  освітлювального

електропостачання,  установлення  штепсельних  розеток,   апаратів

управління,  іншого  електрообладнання  та  прокладення транзитних

мереж електропостачання через приміщення складів не допускається.

     6.2.14. Опалення складів слід передбачати повітряним згідно з

вимогами СНиП 2.04.05-91.

     6.2.15. Територію   складу   слід  утримувати  в  чистоті  та

систематично  очищати  від  сміття,  тари,  опалого   листя,   яке

необхідно  регулярно  видаляти  (вивозити)  у спеціально відведені

місця. Проходи, під'їзди до складських будинків і споруд, пожежних

вододжерел,  місць  розташування  первинних засобів пожежогасіння,

пожежного інвентарю й обладнання  мають  завжди  бути  вільними  і

взимку очищатися від снігу.

     6.2.16. Сухої  погоди  в   складах   необхідно   влаштовувати

природне провітрювання.

     6.2.17. Будинки    складів     мають     бути     забезпечені

блискавкозахистом за I категорією згідно з РД 34.21.122-87.

     6.2.18. При зберіганні піротехнічних виробів пакування з ними

складують  у  штабелях  або  на  стелажах.  Розміщення виробів має

забезпечувати доступ для вентиляції, огляду та вилучення з кожного

штабеля або стелажу.

     6.2.19. При укладенні виробів у штабелях та на стелажах  слід

передбачати проходи між ними:

     для огляду - не менше 0,7 м;

     для проведення вантажних робіт - не менше 1,5 м;

     навпроти дверей - шириною,  що дорівнює ширині дверей, але не

менше 1 м;

     поздовжні проходи через кожні 6 м - не менше 1 м.

     Відстань від штабелів до стіни з боку входу - не менше 1,5 м,

до задньої та бокових стін - не менше 0,7 м.

     Висота штабелів має бути не більше 2,5 м,  ширина - не більше

5 м.

     Ящики мають  укладатися  кришками догори.  Під нижніми рядами

штабелів   влаштовується   настил   з   дощок   для   забезпечення

повітрообміну.

     Висота верхніх полиць стелажів має бути не  більше  2  м  від

рівня  підлоги,  відстань від нижньої полиці до підлоги - не менше

0,15 м та від верхньої полиці до стелі - не менше 1 м.

     Відстань між  кожними двома полицями має бути такою,  щоб між

пакуванням піротехнічних виробів та полицею залишалась відстань не

менше 0,04 м. Дошки полиць стелажів мають настелятися з проміжками

до 0,03 м. Нижня полиця має бути суцільною.

     6.2.20. Конструкція  стелажів  не  має  допускати осідання чи

перекосів при повному завантаженні.  Усі  частини  стелажів  мають

з'єднуватися  за  допомогою  шипів без застосування металу.  Дошки

стелажів  допускається  прикріплювати  цвяхами  з  утопленням   їх

головок на глибину 2,5 мм з подальшим шпаклюванням заглиблення.

     6.2.21. Усі вироби,  що надходять на склади,  допускаються на

зберігання   тільки   в   пакуванні,   що  відповідає  нормативній

документації на виріб.

     6.2.22. Одночасні  приймання  виробів  до сховища і видача їх

забороняються. Приймання і видачу вантажів, як правило, здійснюють

у світлий час доби.  За потреби здійснювати ці роботи в темний час

доби має бути забезпечене зовнішнє електричне освітлення.

     6.2.23. Витрати  води  на зовнішнє пожежогасіння складів слід

передбачати від мережі зовнішнього протипожежного водопроводу  або

від   пожежних   резервуарів   (водойм)  згідно  з  вимогами  СНиП

2.04.02-84 для забезпечення розрахункових витрат води не менше ніж

20 л/с.

     6.2.24. У складах постійного та тимчасового  зберігання  слід

передбачати  мережу внутрішнього протипожежного водопроводу згідно

з вимогами  СНиП  2.04.01-85  для  забезпечення  витрат  води  при

поданні 2-х струменів по 5 л/с кожен.

     6.2.25. Ремонтні роботи у  приміщеннях  складів  допускається

виконувати  тільки  з письмового дозволу керівника підприємства чи

уповноваженої ним особи,  у якому зазначаються необхідні запобіжні

заходи,   або   у  разі  повного  видалення  зі  складу  побутових

піротехнічних виробів.

     6.2.26. Проведення  вогневих та інших пожежонебезпечних робіт

на діючих складах не  допускається.  У  виняткових  випадках  такі

роботи  можуть  проводитися  за  узгодженням  з  місцевим  органом

державного пожежного нагляду при виконанні вимог  Правил  пожежної

безпеки в  Україні  (  z0219-95  )  та  Інструкції  з  організації

безпечного  ведення  вогневих  робіт на вибухопожежонебезпечних та

вибухонебезпечних об'єктах ( z0541-01 ).

     6.2.27. Використання відкритого вогню та куріння на території

складів забороняється.

     6.2.28. Працівники складів та торговельних підприємств у разі

виявлення  ознак  пожежі  повинні  діяти  згідно з вимогами Правил

пожежної безпеки в Україні ( z0219-95 ).

 

     6.3. Зберігання в умовах торговельної мережі

     6.3.1. Дозволяється    зберігання   побутових   піротехнічних

виробів  у  підсобних  приміщеннях  торговельних   підприємств   у

кількості  не  більше  ніж по одному заводському пакуванню кожного

найменування побутових піротехнічних виробів, що реалізуються, але

не більше 500 кг,  при цьому загальна вага піротехнічного складу в

піротехнічних виробах не має перевищувати 100 кг.

     У торговельних  залах  торговельних  підприємств дозволяється

зберігання побутових піротехнічних виробів у кількості  не  більше

ніж  по одному заводському пакуванню кожного найменування виробів,

що реалізуються,  але не більше 50 кг,  при  цьому  загальна  вага

піротехнічного  складу в піротехнічних виробах не має перевищувати

10 кг.

     6.3.2. Усі операції,  пов'язані з розкриттям тари, перевіркою

її справності,  розфасуванням або перепакуванням продукції,  мають

проводитись у приміщеннях, ізольованих від місця зберігання.

     6.3.3. Вироби,  що залишилися після  реалізації,  мають  бути

повернуті   на  склади  постійного  та  тимчасового  зберігання  в

упакованому вигляді.

     6.3.4. Не  дозволяється  зберігати  в місцях продажу побутові

піротехнічні  вироби  неякісні  (забраковані),   з   простроченими

термінами придатності або простроченими гарантійними термінами.

 

     6.4. Зберігання побутових піротехнічних виробів споживачами

     Зберігання побутових   піротехнічних   виробів   у    покупця

(споживача)  має здійснюватися в сухих провітрюваних приміщеннях у

кількостях вагою не більш  як  5  кг  протягом  необмеженого  часу

зберігання  (у  межах гарантійного терміну придатності) чи більшої

кількості протягом 14 днів після купівлі перед їхнім використанням

(із  збереженням документів,  які підтверджують факт купівлі).  Це

положення стосуються  піротехнічних  виробів  для  застосування  в

особистих цілях і які не будуть використані власником для продажу.

     При зберіганні побутових піротехнічних виробів  споживач  має

вжити   заходів   щодо   унеможливлення   безконтрольного  доступу

неповнолітніх до піротехнічних виробів  та  можливості  випадкової

ініціалізації   піротехнічних   виробів   унаслідок   використання

відкритого вогню, куріння, дії нагрівальних приладів тощо.

     Споживачеві забороняється   розбирання,   перепакування   або

ремонт побутових піротехнічних виробів.

 

     7. Особливості продажу побутових піротехнічних виробів

 

     7.1. Продаж  побутових  піротехнічних  виробів   здійснюється

через   спеціалізовані  підприємства  торгівлі  та  спеціалізовані

відділи  (секції)   підприємств   з   універсальним   асортиментом

непродовольчих   товарів,   приміщення  яких  обладнані  згідно  з

вимогами  охорони  праці,   пожежної   безпеки   та   відповідають

технічним, санітарно-гігієнічним, технологічним нормам і правилам.

     Реалізацію побутових піротехнічних виробів  споживачам  мають

право   здійснювати   суб'єкти   господарювання,  діяльність  яких

пов'язана з обігом побутових піротехнічних виробів,  за  наявності

наступних документів:

     свідоцтво про реєстрацію;

     статут (для юридичних осіб);

     дозвіл на  початок  роботи,   виданий   органами   державного

пожежного нагляду та Держнаглядохоронпраці;

     копії свідоцтв   (довідок)   про   проходження    спеціальної

підготовки   та   допуску  до  роботи  з  піротехнічними  виробами

працівників, які мають такі допуски.

 

     7.2. Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих

відділах   (секціях)   підприємств  з  універсальним  асортиментом

товарів  дозволяється  тільки  на  верхніх  поверхах  торговельних

приміщень за умови виконання Правил  пожежної  безпеки  в  Україні

( z0219-95 ).  На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у

вітринах і на  стендах  можуть  розташовуватися  муляжі  побутових

піротехнічних  виробів,  які  не  мають  усередині  піротехнічного

складу.

 

     7.3. Суб'єктам господарювання забороняється:

     7.3.1. Розміщувати  спеціалізовані відділи (секції) з продажу

побутових піротехнічних виробів ближче 4-х метрів від евакуаційних

виходів.

     7.3.2. Розміщувати  підприємства  з   продажу   піротехнічних

побутових  виробів  у  будівлях іншого призначення (не призначених

для торгівлі) та  організовувати  продаж  побутових  піротехнічних

виробів   у   спеціалізованих  відділах  (секціях)  підприємств  з

універсальним асортиментом непродовольчих товарів, які розташовані

в будівлях іншого призначення.

     7.3.3. Розміщувати  спеціалізовані  підприємства  з   продажу

побутових   піротехнічних   виробів   у   будинках,  де  розміщено

громадські заклади.

     7.3.4. Продавати  побутові  піротехнічні вироби без захищення

фітилів для приведення у дію виробу захисними ковпачками, плівками

або пакуванням.

 

     7.4. У   виключних   випадках  можливе  відхилення  від  норм

передбачених у пункті 7.2 та підпункті 7.3.2 цих Тимчасових правил

за  узгодженням  з органами держпожнагляду згідно з Положенням про

порядок  узгодження  з  органами  державного   пожежного   нагляду

проектних рішень,  на  які  не  встановлені  норми  і правила,  та

обґрунтованих  відхилень  від   обов'язкових   вимог   нормативних

документів (  z0392-98  ) та за умови виконання інших положень цих

Тимчасових правил.

 

     7.5. Приміщення для продажу побутових  піротехнічних  виробів

мають  бути  обладнані  системами  пожежної  автоматики  згідно  з

вимогами  Переліку  однотипних  за  призначенням   об'єктів,   які

підлягають  обладнанню  автоматичними установками пожежогасіння та

пожежної   сигналізації   та   забезпечені   первинними   засобами

пожежогасіння (   z0567-97   ).   Технічне  утримування  установок

пожежної автоматики необхідно здійснювати згідно з вимогами Правил

пожежної  безпеки  в  Україні  (  z0219-95  ) та Правил технічного

утримування установок пожежної автоматики ( z0662-00 ).

 

     7.6. Побутові піротехнічні вироби,  що  надходять  у  продаж,

мають  бути з паспортом (формуляром,  інструкцією з застосування),

який  засвідчує  відповідність  побутового  піротехнічного  виробу

вимогам   нормативної   документації,   а  також  із  супровідними

документами,  передбаченими  законодавством  України:  накладними,

товарно-транспортними   накладними,   сертифікатами  відповідності

державної  системи  сертифікації  УкрСЕПРО  або  свідоцтвами   про

визнання чи їх копіями на бланках установленого зразка.

     Продаж побутових  піротехнічних   виробів   здійснюється   за

наявності інструкції із застосування (експлуатації),  розташованій

на споживчому пакуванні.  Якщо текст інструкції не  вміщується  на

споживчому пакуванні, то аркуш з текстом інструкції має додаватись

до кожного побутового піротехнічного виробу або до кожної упаковки

з виробами, якщо вироби продаються споживачу упаковками.

     Текст інструкції має містити:

     обмеження щодо поводження та застосування;

     способи і  методи   безпечної   підготовки,   запускання   та

утилізації (у разі необхідності);

     термін придатності   або   гарантійний   термін    та    дату

виготовлення;

     попередження про  небезпечність   побутового   піротехнічного

виробу;

     відомості про виробника;

     ідентифікаційні ознаки побутового піротехнічного виробу;

     інші відомості,  які  зумовлені   специфікою   піротехнічного

виробу.

     Зазначена інформація має бути  викладена  українською  мовою.

Дозволено  її  додатково  викладати іншими мовами.  Текст має бути

чітким і добре помітним.  Застерігальні написи мають бути виділені

жирним шрифтом.

 

     7.7. До    основних    ідентифікаційних    ознак    побутових

піротехнічних виробів належать:  назва  або  умовний  код  виробу,

позначення  ТУ  (технічних  умов),  артикул  або каталожний номер,

відомості  про  виробника  або  імпортера,  номер   партії,   дата

виробництва, гарантійний термін або термін придатності.

 

     7.8. Забороняється  продаж  побутових  піротехнічних виробів,

які не мають або втратили ідентифікаційні ознаки,  з  простроченим

терміном  придатності  або з простроченим гарантійним терміном,  а

також неякісних (забракованих) та без інструкції  із  застосування

(експлуатації).

     Забороняється продаж  побутових  піротехнічних   виробів   за

відсутності    сертифікатів    відповідності   державної   системи

сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтв про визнання  чи  їх  копій  на

бланках установленого зразка.

 

     7.9. Продаж   побутових   піротехнічних   виробів  на  ринках

забороняється.

 

     7.10. Побутові піротехнічні вироби для комісійного продажу не

приймаються.

 

     7.11. У   штаті   суб'єкта   господарювання,   який  здійснює

реалізацію побутових піротехнічних виробів, має бути співробітник,

що  пройшов  спеціальну  підготовку з питань продажу піротехнічних

виробів у навчальних закладах МВС України,  які мають  затверджену

програму  підготовки,  тематичний  план  та  ліцензію  на навчання

фахівців з піротехніки або вибухотехніки. Цей співробітник повинен

раз   на   місяць   проводити   інструктаж   продавців   побутових

піротехнічних  виробів,  про  що  робиться  позначення  в  журналі

проведення  інструктажів.  При  цьому  продавцеві  на робоче місце

видається довідка про проходження інструктажу.

 

     7.12. Працівники  суб'єкта  господарювання,  які   здійснюють

продаж  виробів піротехнічних побутових,  повинні знати інструкції

із застосування (експлуатації) та вимоги  безпеки  при  зберіганні

наявних   у   продажу   виробів,  проходити  спеціальне  навчання,

перевірку знань та інструктажі з питань пожежної  безпеки  (Типове

положення про інструктажі,  спеціальне навчання та перевірку знань

з  питань  пожежної  безпеки  на  підприємствах,  в  установах  та

організаціях України)   (   z1148-03   ),  охорони  праці  (Типове

положення про навчання з питань охорони  праці  (  z0248-99  )  та

специфічних  питань  з  реалізації,  зберігання  та  поводження  з

побутовими піротехнічними виробами,  про що робиться позначення  у

відповідних журналах.

 

     7.13. Суб'єкти   господарювання,   які   здійснюють    продаж

побутових  піротехнічних  виробів,  зобов'язані не порушувати прав

споживачів,  визначених   Законом   України   "Про   захист   прав

споживачів" ( 1023-12 ),  керуватися у своїй  діяльності  Порядком

зайняття   торговельною   діяльністю   і  правилами  торговельного

обслуговування населення   (   108-95-п   ),   Правилами   продажу

непродовольчих товарів  ( z0298-96 ),  іншими нормативно-правовими

актами, які регламентують торговельну діяльність.

 

         8. Застосування побутових піротехнічних виробів

 

     8.1. Застосування     побутових     піротехнічних     виробів

здійснюється споживачем відповідно до  інструкції,  розміщеній  на

виробі або на споживчому пакуванні виробу.

     Забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних

виробів  у  заборонений рішеннями органів місцевого самоврядування

час, за винятком днів святкування Нового року в ніч з 31 грудня на

1 січня.

     При проведенні  масових  заходів  забороняється  застосування

споживачем  побутових  піротехнічних  виробів,  що можуть створити

небезпеку травмування  людей  осколками,  горючими  елементами  та

частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.

 

     8.2. Забороняється:

     кидати побутові   піротехнічні   вироби,   ударяти   по   них

будь-якими предметами, тягти за фітиль;

     переносити побутові  піротехнічні  вироби  в   кишенях,   під

одягом, зберігати без пакування;

     залишати побутові піротехнічні вироби без догляду;

     будь-яка переробка  побутових  піротехнічних  виробів  та  їх

розбирання;

     використання побутових   піротехнічних   виробів   другого  і

третього класу небезпеки особами молодше за 18 років;

     використовувати побутові  піротехнічні вироби,  які створюють

ефекти на висоті та/або шумові ефекти,  ближче 100 м від лікарень,

церков,  дитячих  установ,  шкіл,  будинків  престарілих  та інших

громадських споруд і житлових будинків;

     кидати приведені  в дію побутові піротехнічні вироби під ноги

перехожих,  із вікон та балконів,  здійснювати феєрверки  з  дахів

домів та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;

     використання побутових  піротехнічних  виробів  особами,  які

знаходяться в нетверезому стані.

 

     8.3. При поводженні з побутовими піротехнічними виробами,  не

пов'язаними  з  приведенням  в  дію  піротехнічних   виробів,   не

допускається куріння та застосування відкритого вогню.

 

     8.4. Використання   побутових   піротехнічних   виробів   для

демонстрацій   феєрверків   професійними   піротехніками   повинно

проводитись  відповідно  до  вимог нормативних актів України,  які

регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

 

          9. Утилізація побутових піротехнічних виробів

 

     9.1. Утилізації підлягають вироби,  непридатні для подальшого

використання з наступних причин:

     неповне спрацьовування побутових піротехнічних виробів;

     незапалення піротехнічної суміші піротехнічного виробу;

     невідповідність технічним умовам або наявність явно виражених

пошкоджень;

     у зв'язку із закінченням терміну гарантійного зберігання;

     за відсутності    інструкції    із   застосування   побутових

піротехнічних виробів, призначених для продажу населенню.

 

     9.2. Знищення непридатних виробів споживачем має  проводитись

відповідно до інструкції з експлуатації заводу-виробника.

 

     9.3. Знищення  непридатних побутових піротехнічних виробів на

підприємствах,  діяльність яких пов'язана з  обігом  піротехнічних

виробів,  має  проводитися  під  керівництвом  керівника  робіт  і

персоналу,  що  має  єдину  книжку  підривника   або   посвідчення

піротехніка, а також стаж роботи піротехника не менше двох років.

     Знищення непридатних виробів  має  проводитися  за  письмовим

наказом   керівника   підприємства   шляхом   їх   спалювання  або

розмочування відповідно до вимог технічних умов.  Якщо  утилізація

непридатних  виробів  здійснюється шляхом спалювання,  то воно має

проводитись на спеціальному майданчику, що має природні перешкоди,

які  обмежують  розліт  побутових  піротехнічних  виробів,  або на

безпечній відстані від споруд та лісосмуги.

     Радіус небезпечної  зони при утилізації непридатних побутових

піротехнічних виробів установлюється відповідно до технічних  умов

на виріб.  У межах цієї зони має бути відсутні будинки та споруди,

лінії електромереж, магістральні нафтопроводи і газопроводи.

     Під час   утилізації  виробів  забороняється  перебування  на

території майданчика сторонніх осіб.  Персонал повинен знаходитися

на безпечній відстані або в укритті.

     Знищення непридатних  побутових  піротехнічних  виробів  може

здійснюватись на договірних засадах організаціями, що мають дозвіл

на цей вид діяльності, та вибухотехнічною службою МВС України.

 

     9.4. Знищення побутових піротехнічних виробів,  вилучених  за

порушення    правил   обігу   побутових   піротехнічних   виробів,

проводиться  відповідними  службами   МВС   України   в   порядку,

передбаченому чинним законодавством.

 

     10. Державний  контроль  за  діяльністю,  пов'язаною з обігом

побутових піротехнічних виробів

 

     10.1. Контроль   за   діяльністю,   пов'язаною    з    обігом

піротехнічних  виробів,  проводять  відповідні служби МВС України,

МНС України та інших центральних органів виконавчої влади у  межах

своєї компетенції.

 

     10.2. Винні  за  порушення  порядку виробництва,  зберігання,

перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів несуть

відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 Начальник НДІ спеціальної

 техніки МВС України                                   В.О.Лоторєв

 

 ___________________________________________

 

      МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

                            Н А К А З

 

 N 165 від 16.10.2000                 Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      2 листопада 2000 р.

                                      за N 770/4991

 

 

      Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та

      інструкцій    щодо    контролю   за   транскордонними

      перевезеннями    небезпечних    відходів    та     їх

                      утилізацією/видаленням

                            (в и т я г)

 

     У зв'язку з уведенням у дію з 1 вересня 2000  року  постанови

Кабінету Міністрів   України   від  13  липня  2000  року  N  1120

( 1120-2000-п  )  "Про  затвердження  Положення  про  контроль  за

транскордонними   перевезеннями   небезпечних   відходів   та   їх

утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого  переліків  відходів"

Н А К А З У Ю:

 

     1. Затвердити:

     Перелік небезпечних властивостей (додається);

     Інструкцію щодо   заповнення   повідомлення   (   z0771-00  )

(додається);

     Інструкцію щодо   заповнення   документа   про    перевезення

( z0772-00 ) (додається);

     Інструкцію з   отримання   Міжнародного   коду  ідентифікації

відходів ( z0773-00 ) (додається).

     2. Управлінню   відходів   Департаменту  екологічної  безпеки

(Толстіков   О.)   разом   з    Нормативно-правовим    управлінням

Департаменту  планування,  координації  та розвитку (Максимчук С.)

забезпечити державну реєстрацію зазначених Переліку та  інструкцій

у Мін'юсті України.

     3. Управлінню  відходів  Департаменту   екологічної   безпеки

(Толстіков   О.)   забезпечити   необхідну  кількість  примірників

зазначених  документів  та  разом  з  Управлінням  діловодства   і

контролю  виконання  Адміністративного департаменту (Анікіна Н.) у

двотижневий термін після державної реєстрації в  Мін'юсті  України

довести   затверджені   Перелік   та   інструкції   до  установ  і

організацій,  що  належать  до  сфери   управління   Міністерства,

заінтересованих   міністерств   та   інших   центральних   органів

виконавчої влади.

     4. Управлінню   європейської   інтеграції   та   міжнародного

співробітництва Департаменту планування,  координації та  розвитку

(Водоласков  В.)  у  місячний  термін після державної реєстрації у

Мін'юсті України організувати розсилання в  установленому  порядку

затверджених Переліку та інструкцій разом із зазначеною постановою

за межі України.

     5. Визнати  таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства

охорони навколишнього природного  середовища  та  ядерної  безпеки

України від  10.10.97  N  164  (  z0502-97  )  "Про   затвердження

переліків  відходів  і  їх  небезпечних властивостей та інструкцій

щодо  контролю  за  транскордонним  перевезенням  відходів  і   їх

утилізацією/видаленням",  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції

України 27.10.97 за N 502/2306.

     6. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника

Міністра М.Стеценка.

 

 Міністр                                                   І.Заєць

 

                                           Затверджено

                                    Наказ Міністерства екології та

                                    природних ресурсів України

                                    16.10.2000  N 165

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      2 листопада 2000 р.

                                      за N 770/4991

 

               Перелік небезпечних властивостей (1)

 

     Розроблений відповідно   до   Положення   про   контроль   за

транскордонними   перевезеннями   небезпечних   відходів   та   їх

утилізацією/видаленням,    затвердженого    постановою    кабінету

Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ).

 

 Клас    Кодовий Властивість

 ООН (2) номер

------------------------------------------------------------------

  1        H1    Вибухові речовини

 

                 Вибухові речовини  чи  відходи  -  це  тверді або

                 рідкі речовини чи відходи (або суміш  речовин  чи

                 відходів),  які  самі  по собі здатні до хімічної

                 реакції з виділенням газів  такої  температури  і

                 тиску  і  з  такою  швидкістю,  що  призводить до

                 пошкодження оточуючих предметів.

 

  3        H3    Вогненебезпечні рідини

 

                 Термін "вогненебезпечні"   рівнозначний   терміну

                 "легкозаймисті"

 

                 Вогненебезпечними є   рідини,  суміші  рідин  або

                 рідини,  що містять тверді речовини в розчині  чи

                 суспензії (наприклад: фарби, політури, лаки тощо,

                 крім речовин чи відходів,  класифікованих інакше,

                 згідно  з  їх  небезпечними  властивостями),  які

                 виділяють вогненебезпечні пари при температурі не

                 вище  60,5  град.C  при  випробуванні в замкнутій

                 посудині або не вище 65,6 град.C при випробуванні

                 у відкритій посудині.  (Результати,  одержані при

                 випробуваннях у закритій чи  відкритій  посудині,

                 не можуть бути точно співставлені і навіть окремі

                 результати,  отримані одним  і  тим  же  методом,

                 часто відрізняються один від одного,  отже норми,

                 у яких цифри не  збігаються  з  наведеними  вище,

                 залишаються в контексті даного визначення).

 

 

  4.1      H4.1  Вогненебезпечні тверді речовини

 

                 Тверді речовини   або   тверді   відходи,   окрім

                 класифікованих  як  вибухові,  які  в умовах,  що

                 виникають  при  транспортуванні,   здатні   легко

                 займатися  або  можуть  при  терті  викликати  чи

                 посилювати пожежу.

____________________

(1) Відповідає переліку,  наведеному у додатку III до  Базельської

    конвенції ( 995_022 )

(2) Відповідає системі класифікації небезпечних  властивостей,  що

    наведена   в   Рекомендаціях  ООН  з  перевезення  небезпечних

    вантажів (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, OOH, Нью Йорк, 1998 р.)

 

 Начальник Управління відходів

 Департаменту екологічної безпеки                      О.Толстіков

___________________________________________

 

 

                 МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

 

                            Н А К А З

 

 N 226 від 08.06.98                   Зареєстровано в Міністерстві

     м.Київ                           юстиції України

                                      22 січня 1999 р.

                                      за N 36/3329

 

 

        Про внесення змін і доповнень до Правил технічної

        експлуатації  залізниць  України та Інструкції із

                сигналізації на залізницях України

 

 

     З метою   здійснення   постійного  контролю  за  пропусканням

вагонів  з  небезпечними  вантажами,  поширення  можливостей  щодо

задоволення  потреб населення в перевезенні багажу й вантажобагажу

та забезпечення при цьому безпеки руху поїздів Н А К А З У Ю:

 

     1. Внести до Правил технічної експлуатації залізниць України,

що   затверджені   наказом  Міністерства  транспорту  України  від

20.12.96 N 411 ( z0050-97 ) та зареєстровані Міністерством юстиції

України 25.02.97 за N 50/1854, такі зміни та доповнення:

     1.1. У розділі 15:

     1.1.1. В   абзаці  восьмому  пункту  15.3  слова  "вагонів  з

розрядними вантажами   тощо"   замінити   словами:   "вагонів    з

небезпечними вантажами класу I (вибухові матеріали) тощо".

     1.1.2. В  абзаці  другому  пункту  15.8  слова   "вагонів   з

розрядними  вантажами"  замінити словами:  "вагонів з небезпечними

вантажами класу I (вибухові матеріали)", далі - за текстом.

     1.1.3. Абзац  десятий  пункту  15.16  після  слів  "вагонів з

вантажами окремих категорій,"  доповнити  словами:  "зазначених  у

"Правилах  перевозок  грузов" і "Правилах перевозок опасных грузов

по железным дорогам",  які тимчасово діють  відповідно  до  наказу

Міністерства транспорту  України  від 08.05.98 N 174 ( z0346-98 ),

зареєстрованого  в   Міністерстві   юстиції  України  26.05.98  за

N 346/2786, далі - за текстом.

     1.1.4. Абзац  четвертий  пункту  15.19   викласти   в   новій

редакції:

     "вагони з вантажами окремих категорій, зазначених у "Правилах

перевозок грузов" і "Правилах перевозок опасных грузов по железным

дорогам".

     1.1.5. У пункті 15.22:

     абзац перший викласти у новій редакції:  "Вагони з  вантажами

окремих  категорій,  зазначених  у  "Правилах  перевозок грузов" і

"Правилах перевозок  опасных  грузов  по  железным  дорогам",  при

виконанні маневрів повинні мати відповідне прикриття від паровоза,

що працює на твердому паливі, з вагонів з безпечними вантажами або

з порожніх вагонів";

     у абзаці  другому  слова  "Вагони  з  розрядними   вантажами"

замінити   словами:  "Вагони  з  небезпечними  вантажами  класу  I

(вибухові матеріали)", далі - за текстом;

     абзац четвертий  викласти в такій редакції:  "При перебуванні

вагонів з небезпечними вантажами класу I (вибухові  матеріали)  та

цистерн   зі   зрідженими   газами   під  накопиченням  на  коліях

сортувальних парків,  слід вжити особливих запобіжних заходів,  що

встановлені  "Правилами  перевозок  грузов",  "Правилами перевозок

опасных грузов по железным дорогам" ( z0346-98 ) та Інструкцією  з

руху   поїздів   і   маневрової   роботи  на  залізницях  України,

затвердженою наказом Міністерства транспорту України від  08.07.95

N 260".

     1.1.6. В  абзаці  шостому  пункту  15.23 слова "та розрядними

вантажами" замінити словами:  "та небезпечними вантажами  класу  I

(вибухові матеріали)", далі - за текстом.

     1.1.7. Пункт 15.29 викласти в новій редакції:

     "15.29. Забороняється     ставити     в     пасажирські    та

поштово-багажні поїзди:

     вагони з небезпечними вантажами;

     вагони з закінченими термінами  періодичного  ремонту  або  з

закінченими термінами єдиної технічної ревізії.

     Як виняток у пасажирські поїзди (крім швидкісних  і  швидких)

можуть   бути   поставлені,   з  дозволу  Державної  адміністрації

залізничного транспорту при  прямуванні  поїзда  в  межах  двох  і

більше  залізниць  або  з  дозволу  начальника залізниці - в межах

однієї залізниці, вантажні вагони:

     чотирьохвісні криті;

     цистерни для перевезення молока;

     автономні рефрижераторні;

     для перевезення живої риби.

     При цьому   до   пасажирського  поїзда  дальнього  сполучення

допускається причеплювати не більше одного вантажного  вагона  або

двухвагонної   секції   для  перевезення  живої  риби,  до  поїзда

місцевого або приміського сполучення - не більше трьох вагонів.

     У поштово-багажні  поїзди  допускається,  з дозволу Головного

пасажирського  управління   Державної  адміністрації  залізничного

транспорту,  ставити  вантажні вагони,  що вказані в цьому пункті,

для причеплення до пасажирських поїздів,  а  також  спеціалізовані

вагони:  термоси,  рефрижераторні  п'ятивагонні  секції  та окремі

вагони рефрижераторних секцій,  криті чотирьохвісні для легковагих

вантажів  і  суцільнометалеві  (ЦМГВ)  у кількості не більше шести

вагонів.  Допускається поставлення, при потребі, у поштово-багажні

поїзди  й  інших  вантажних вагонів з дозволу та у відповідності з

порядком,  встановленим  Державною   адміністрацією   залізничного

транспорту.  Допускається  на окремих ділянках з дозволу Державної

адміністрації  залізничного  транспорту  України  причіплювати  до

електропоїздів  та  дизель-поїздів  не більше одного пасажирського

або критого вантажного вагона.

     Конструкція й  технічний  стан причіпних вантажних вагонів та

кріплення в них вантажів мають відповідати  вимогам  надійності  і

забезпечувати  безпечний  рух  пасажирського  і  поштово-багажного

поїздів.

     Швидкість руху  пасажирських  і поштово-багажних поїздів,  до

яких включено рухомий склад інших конструкцій та типів, не повинна

перевищувати   швидкість  руху,  встановлену  для  цього  рухомого

складу".

     1.1.8. Пункт 15.31 викласти в такій редакції:

     "15.31. Забороняється ставити у  вантажно-пасажирські  поїзди

вагони  з  небезпечними вантажами,  а також порожні цистерни з-під

зріджених газів.  Як виняток,  на малодіяльних дільницях, де жодні

інші  поїзди,  крім  вантажно-пасажирських,  не обертаються,  може

допускатися поставлення до них вагонів  з  небезпечними  вантажами

(за  винятком  вагонів  з небезпечними вантажами класу I (вибухові

матеріали) з  дозволу  начальника  залізниці  та   відповідно   до

визначеного ним порядку".

     1.1.9. Пункт 15.32 доповнити абзацом шостим такого змісту:

     "Вагони з небезпечними вантажами ставляться у вантажні поїзди

у відповідності з  умовами  перевезень,  встановленими  "Правилами

перевозок  грузов  "  і  "Правилами  перевозок  опасных  грузов по

железным дорогам" ( z0346-98 ).

     1.1.10. Пункт 15.34 викласти в такій редакції:

     "15.34. Забороняється  ставити  в  людські  поїзди  вагони  з

небезпечними  вантажами,  а також порожні цистерни з-під зріджених

газів.

     Порядок поставки вагонів з небезпечними вантажами у військові

людські поїзди визначається "Правилами перевозок опасных грузов по

железным    дорогам"    і   спеціальними   положеннями   Державної

адміністрації залізничного транспорту України".

     1.1.11. Пункт 15.35 викласти в такій редакції:

     "15.35. У разі поставлення у  вантажні  поїзди  вагонів,  які

перевозять  людей,  а також вагонів з вантажами окремих категорій,

зазначених в "Правилах перевозок  грузов"  і  "Правилах  перевозок

опасных грузов по железным дорогам",  вони повинні мати відповідне

прикриття з вагонів з безпечними вантажами або з порожніх вагонів.

Розміщення  у  вантажних  поїздах  вказаних  вагонів виконується у

відповідності з порядком,  встановленим Інструкцією з руху поїздів

і  маневрової  роботи на залізницях України,  затвердженою наказом

Міністерства транспорту України від 08.07.95 N 260,  відповідно до

"Правил  перевозок  грузов",  "Правил  перевозок опасных грузов по

железным  дорогам"  та  інших  нормативних  актів,  що  діють   на

залізницях України".

 

     1.2. В   абзаці  четвертому  пункту  16.4  розділу  16  слова

"вантажними  вагонами  з   розрядними   та   іншими   небезпечними

вантажами"  замінити словами:  "вантажними вагонами з небезпечними

вантажами".

     1.3. У   розділі   "Терміни,  що  застосовуються  в  Правилах

технічної експлуатації залізниць України":

     термін "поїзд поштово-багажний" викласти в новій редакції:

     "Формується з   пасажирських   і   вантажних   вагонів,   які

призначені для перевезення пошти,  багажу й вантажобагажу, а також

окремих  пасажирських  вагонів  для  перевезення   пасажирів,   що

причіплюються  тільки на дільницях,  де не обертаються пасажирські

поїзди".

     Ввести до  розділу  "Терміни,  що  застосовуються  в Правилах

технічної експлуатації залізниць України" нові визначення:

     термін "прикордонна станція" викласти в такій редакції:

     "Станція, що розташована перед кордоном із суміжною державою.

Наступною за цією станцією є станція суміжної держави";

     термін "прикордонна передавальна станція"  викласти  в  такій

редакції:

     "Остання перед суміжною  державою  дільнична  чи  сортувальна

станція,  яка  призначена  для  виконання  операцій з технічного й

комерційного огляду вагонів,  що передаються в суміжну державу,  а

також для виконання операцій з перевізними документами".

 

     2. Внести в Інструкцію із сигналізації на залізницях України,

що  затверджена  наказом  Міністерства  транспорту   України   від

08.07.95  N  259  "Про  затвердження Інструкції по сигналізації на

залізницях України", такі зміни:

     2.1. В абзаці першому пункту 3.12 розділу 3 слова "і вагони з

розрядними вантажами" замінити словами:  "і вагони з  небезпечними

вантажами класу I (вибухові матеріали)", далі - за текстом.

 

     3. Першому   заступнику  Міністра  -  Генеральному  директору

Укрзалізниці  (А.В.Слободян)  довести   до   відома   підприємств,

відділків,    держпідприємств,   регіональних   представництв   та

залізниць вимоги цього наказу.

     4. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на Головне

управління безпеки руху та охорони праці (Давидов Л.М.).

 

 Перший заступник Міністра                          Л.М.Костюченко

 

___________________________________________

 

 

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

                    ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

                            Н А К А З

 

 N 13/18 від 22.01.2001               Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      2 лютого 2001 р.

                                      за N 101/5292

 

 

         Про  затвердження  Ліцензійних  умов провадження

         господарської діяльності з виробництва вибухових

         речовин  і  матеріалів   (за   переліком,   який

            визначається Кабінетом Міністрів України)

 

 

     На виконання статті 8 Закону України "Про ліцензування певних

видів господарської  діяльності" ( 1775-14 ) та постанови Кабінету

Міністрів України від 14.11.2000  N  1698  (  1698-2000-п  )  "Про

затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:

 

     1. Затвердити   Ліцензійні  умови  провадження  господарської

діяльності  з  виробництва  вибухових  речовин  і  матеріалів  (за

переліком,  який  визначається  Кабінетом  Міністрів України),  що

додаються.

 

     2. Управлінню  ліцензування  видів  господарської  діяльності

Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України

(Єфремов О.В.),  управлінню  організації  нагляду  в гірничорудній

промисловості     Держнаглядохоронпраці    (Бережецький А.Я.)    в

установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

     3. Державному   департаменту  з  нагляду  за  охороною  праці

(Герасимчук Д.А.) забезпечити публікацію цього  наказу  в  засобах

масової інформації.

 

     4. Визнати таким,  що  втратив  чинність,  наказ  Ліцензійної

палати України,  Комітету по нагляду за охороною праці України від

01.09.99 N 74/157 ( z0621-99 ) "Про  затвердження  Інструкції  про

умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні

умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин  та  контроль

за  їх дотриманням",  зареєстрований Міністерством юстиції України

15.09.99 за N 621/3914.

 

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови  Держпідприємництва  України  Третьякова С.І.  та   першого

заступника Голови Держнаглядохоронпраці Герасимчука Д.А.

 

 Голова Державного комітету України

 з питань регуляторної політики та

 підприємництва                                         О.В.Кужель

 

 Перший заступник Міністра праці

 та соціальної політики України                      П.П.Овчаренко

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                Наказ Державного комітету України

                                з питань регуляторної політики та

                                підприємництва, Міністерства праці

                                та соціальної політики України

                                від 22 січня 2001 р. N 13/18

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      2 лютого 2001 р.

                                      за N 101/5292

 

                         ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

        провадження господарської діяльності з виробництва

        вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який

            визначається Кабінетом Міністрів України)

 

                      1. Загальні положення

 

     1.1. Ці Ліцензійні  умови  розроблені  відповідно  до  Закону

України  "Про  ліцензування певних видів господарської діяльності"

( 1775-14 ),  Гірничого закону  України  та  Закону  України  "Про

охорону праці" ( 2694-12 ).

     1.2. Дія  Ліцензійних  умов  поширюється  на  всіх  суб'єктів

господарювання,  які  виготовляють  вибухові  речовини і матеріали

(далі - ВМ), що використовуються в суспільному виробництві.

     1.3. Якщо суб'єкт господарювання здійснює виробництво ВМ не в

повному обсязі,  а частково або з окремих робіт, операцій, послуг,

то  Ліцензійні  умови  поширюються  на  суб'єкта  господарювання в

частині,  що  встановлює  вимоги  до   провадження   господарської

діяльності, зазначеної в ліцензії.

 

       2. Вимоги для провадження господарської діяльності з

            виробництва вибухових речовин і матеріалів

 

     2.1. При   здійсненні   господарської   діяльності  згідно  з

отриманою ліцензією суб'єкт господарювання  повинен  дотримуватись

вимог чинного законодавства України.

     2.2. Господарська  діяльність,  пов'язана  з виробництвом ВМ,

здійснюється відповідно до вимог:

     Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 );

     Єдиних правил безпеки  при  підривних  роботах,  затверджених

Держгіртехнаглядом України, ДНАОП 0.00-1.17-92;

     Правил будови і безпечної експлуатації  стаціонарних  пунктів

виготовлення  гранульованих  і  водовмісних  вибухових  речовин та

пунктів підготовки вибухових речовин  заводського  виробництва  на

підприємствах,   які   виконують   підривні  роботи,  затверджених

Держгіртехнаглядом СРСР, НАОП 1.2.90-1.08-88.

     2.3. Виробництво   ВМ,  що  здійснюється  на  спеціалізованих

державних та  казенних  підприємствах,  додатково  регламентується

нормативними актами, перелік яких додається (додаток ДСК).

     2.4. Виробництво  ВМ   на   місцевих   пунктах   виготовлення

здійснюється за умов:

     розташування пункту з виготовлення вибухових матеріалів (далі

-  ПВВМ)  на окремій ізольованій площадці або в межах складу ВМ на

безпечній відстані,  яка визначається відповідно  до  вимог  ДНАОП

0.00-1.17-92;

     територія, де розташований ПВВМ,  повинна бути огороджена  та

охоронятись відповідно з ДНАОП 0.00-1.17-92;

     наявності спеціальної площадки  для  випробувань  і  знищення

вибухових матеріалів, обладнаної та розміщеної відповідно до вимог

ДНАОП 0.00-1.17-92;

     обладнання ПВВМ    повинно    відповідати    конструкторській

документації, яка узгоджена в установленому порядку;

     обладнання ПВВМ         повинно         містити        засоби

контрольно-вимірювальної апаратури,  системи заземлення та захисту

від статичної електрики;

     ПВВМ повинні  бути  обладнані  пристроями  реєстрування  маси

вибухових  речовин  та їх компонентів,  які завантажуються у пункт

виготовлення або в транспортно-зарядні засоби;

     конструкція обладнання   повинна   забезпечувати  рівні  його

шкідливого впливу в межах діючих стандартів і санітарних норм;

     ПВВМ повинен    бути    обладнаний   протипожежною   системою

відповідно  до  групи   пожежно-вибухонебезпечних   речовин,   які

присутні в технологічному процесі.

 

    3. Особливі вимоги провадження господарської діяльності з

            виробництва вибухових речовин і матеріалів

 

     Суб'єкт господарювання здійснює  виробництво  ВМ  на  пунктах

місцевого виготовлення за умов наявності:

     проектної документації на ПВВМ;

     регламенту технологічного процесу;

     паспортів (формулярів)  обладнання,  пристроїв  управління  і

контролю виробничого процесу;

     стандартів і технічних умов на сировину,  матеріали та готову

продукцію;

     креслення нестандартизованого   обладнання,    оснащення    і

пристроїв;

     виробничих журналів;

     інструкцій з охорони праці;

     місць зберігання ВМ або документів, що засвідчують їх оренду;

     спеціального автотранспорту для перевезення ВМ;

     посадових осіб,    які    мають    відповідну    вищу     або

середньо-технічну освіту;

     спеціально підготовленого персоналу,  допущеного  до  процесу

виготовлення ВМ відповідними наказами;

     положення про керівництво роботами, пов'язаними з обігом ВМ;

     експертного висновку щодо додержання вимог безпеки;

     акта приймальної комісії щодо готовності ПВВМ.

 

 Начальник управління

 ліцензування видів

 господарської діяльності                              О.В.Єфремов

 

 Начальник управління

 організації нагляду в

 гірничорудній промисловості                       А.Я.Бережецький

___________________________________________

 

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                   від 13 червня 2000 р. N 941

                               Київ

 

                    Про затвердження переліків

         допущених до виробництва і реалізації вибухових

          речовин промислового виготовлення та таких, що

         виготовляються в умовах самого підприємства, що

                     здійснює гірничі роботи

 

 

     Відповідно до  Закону України "Про внесення змін до статті 21

Гірничого закону України" ( 1491-14 )  Кабінет  Міністрів  України

п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити  перелік  допущених до виробництва і реалізації

вибухових речовин промислового виготовлення та  перелік  вибухових

речовин,  що  виготовляються  в  умовах  самого  підприємства,  що

здійснює гірничі роботи (додаються).

 

     2. Міністерству  праці  та  соціальної  політики  за   участю

Міністерства палива та енергетики, Державного комітету промислової

політики та інших заінтересованих центральних  органів  виконавчої

влади  у  разі  потреби  подавати  пропозиції щодо внесення змін і

доповнень до переліків, затверджених цією постановою.

 

 

     Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО

 

     Інд. 21

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 13 червня 2000 р. N 941

 

                             ПЕРЕЛІК

              допущених до виробництва і реалізації

           вибухових речовин промислового виготовлення

 

------------------------------------------------------------------

  Найменування вибухових речовин  |Нормативний документ, на основі

                                  | якого виготовляються вибухові

                                  |           речовини

------------------------------------------------------------------

Гранулотол марок А і Б             ГОСТ 25857-83

 

Тротил лускований                  ГОСТ 4117-78

 

Тротил лускований                  ГОСТ В 7059-73

 

Грамоніт марки 79/21 ГС            ТУУ 3.50-14015318-032-95

 

Грамоніт марки 79/21               ТУУ 3.50-14015318-066-98

 

Грамоніт                           ГОСТ 21988-76

 

Амоніт 6ЖВ                         ГОСТ 21984-76

 

Амоніт 6ЖВ патронований            ТУ 84-1026-84

 

Амоніт водостійкий                 ТУУ 3.50-14311844-089-98

 

Амоніт А, АВ                       ТУУ 3.50-14310112-083-98

 

Грамоніт А                         ТУУ 3.50-14310112-084-98

 

Грануліт АС-4, АС-8                ГОСТ 21987-76

 

Грануліт - АСК                     ТУУ 3.50-14310112-133-99

 

Гелекс Р80-Р160 патронований       ТУУ 3.50-14310112-041-97

 

Гелекс патронований II класу       ТУУ 3.50-14310112-040-96

застосування

 

Заряд накладний ЗКНВГ              ТУУ 3.50-14310112-120-98

 

Заряд спеціальний сейсмічний ЗСВГ  ТУУ 3.50-14310112-120-98

 

Заряд ініціатор лінійний           ТУУ 3.50-14310112-140-00

 

Угленіт 10П                        ТУ 12.0174086.001-95

 

Угленіт 13 П, 13 П/1               ТУ 12.0174086.002-92

 

Іоніт                              ОСТ 3-6657-91

 

Патрон П12 ЦБ-2М                   ТУ 12.00173769.024-93

 

Детоніт М                          ГОСТ 21986-76

 

Угленіт Є-6                        ГОСТ 21983-76

 

Амоніт Т-19, АП-5 ЖВ               ГОСТ 21982-76

 

Амоніт ВК-1                        ТУУ 3.501312683-011-98

 

Амоніт Ф-5                         ТУ 12.00174068.002-92

 

Амонал                             ГОСТ 21984-76

 

Амонал М-10                        ТУ 7511903-577-92

 

Речовина вибухова промислова       ТУУ 3.50-14312683-035-96

ЗАРС-1, ЗАРС-1М

 

Заряд ДЗС                          ТУ 84-402-49-90

 

Тротил вторинний утилізований      ТУУ 3.50-14015318-036-95

 

Шашка тротилова пресована          ОСТ 84-1366-76

прямокутна

 

Шашка-детонатор для промислово-    ТУУ 3.50-14314452-061-96

вибухових робіт

 

Заряд кумулятивний ЗП1-67-150      ТУУ 13936163.001-94

 

Порох для вибухових робіт "Біпори" ТУУ 3.50-14015318-117-99

 

Порох піроксиліновий для вибухових ТУУ 3.50-14015318-114-99

робіт

 

Амоніт скельний N 1 (у тому числі  ГОСТ 21985-76

на основі продуктів утилізації

боєприпасів)

 

Порох димний                       ГОСТ 1028-79

 

Порох балістичний для вибухових    ТУУ 3.50-14015318-118-99

робіт

 

Заряд кумулятивний шнуровий марок  ТУ 84-988-84

від ШКЗ-1 до ШКЗ-6

 

                        Засоби ініціювання

 

Електродетонатор запобіжний        ГОСТ 21806-76

ЕД-КЗ-ПМ(ОП)

 

Електродетонатор незапобіжний      ДИШВ 773951.300 ТУ

ЕД-З-Н, ЕД-З-Т, ЕД-1-8-Т

 

Електродетонатор незапобіжний      ДИШБ 773951.301 ТУ

ЕД-КЗ, ЕД-ЗД

 

Електродетонатор ЕДС-1             ТУУ 3.50-14314452-039-96

 

Електродетонатор ЕД-КЗ-ПК (ПКМ)    ТУ 84-1162-87

 

Електродетонатор ЕД-8Ж (Є)         ГОСТ 9089-75

 

Капсуль-детонатор для вибухових    ГОСТ 6254-85

робіт КД-8

 

Електродетонатор для закріплення   ТУ 84-1119-87

труб ЕД-22, ЕД-27, ЕД-29

 

Електродетонатор ЕД-23             ТУ 84-897-88

 

Детонатор електровогневий ДЕВ      ТУУ 3.50-14314452-101-98

 

Детонатор вогневої дії ДВД         РИШБ 773951.503 ТУ

 

Електрозапальник вогнепровідного   ТУУ 3.50-14314452-56-96

шнура ЕЗ-ВШ

 

Патрон запальний паперовий ЗП-П    ТУУ 3.50-14314452-119-99

 

Шнур детонувальний ДШ-А, ДШЄ-12    ГОСТ 6196-78

 

Шнур детонувальний екструзивний    ТУУ 3.50-14314452-132-99

марки ДШЄ-9

 

Шнур вогнепровідний ВША, ВШЕ       ГОСТ 3470-80

 

Реле піротехнічне РП-92-0          ТУУ 3.50-14314452-095-98

 

Патрон вибуховий герметичний       ТУУ 3.50-14314452-110-99

ПВГ-170

 

Піропатрон ПП-22                   ЛД 34.367.030 ТУ

 

Патрон спортивний                  РБИД 771828.002 ТУ

 

Двигун ракетний модельний          ТУ 84-795-79

 

Детонатор проміжний свердловинний  ТУУ 3.50-14314452-141-2000

ДПС

 

Капсуль-запальник                  ДИШВ 773911.004 ТУ

 

Капсуль-запальник "Жевело"         ГОСТ 24579-81

 

КВ центрального бою для патронів   ГОСТ 7574-71

мисливських рушниць

 

    Дозволена реалізація вибухових речовин (без виготовлення)

 

ТЕН                                ГОСТ В 22321-77

 

Октоген                            ОСТ В 84-1344-76

 

Гексоген                           ОСТ В 84-1189-75

 

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 13 червня 2000 р. N 941

 

                             ПЕРЕЛІК

          вибухових речовин, що виготовляються в умовах

         самого підприємства, що здійснює гірничі роботи

 

------------------------------------------------------------------

 Найменування вибухових речовин  |Нормативний документ, на основі

                                 | якого виготовляються вибухові

                                 |           речовини

------------------------------------------------------------------

Грануліт КС-1                     ТУ 12.0173767-013-93; СТП 007-99

 

Грануліт Д-5                      ТУУ 3.50-14015318-024-94

                                  ТУУ 00191307.001-96

 

Грануліт ШР-1                     СТП 00292563-001-99

 

Грамоніт 79/21                    ТУУ 00190934006-98, СТП 006-99

 

Акватол Т-20Г                     ТУУ 00190934015-97, СТП 015-99

 

Малощільна вибухова суміш         ТУУ 21609797.001-97

 

Ігфаніт-М

 

Малощільна вибухова суміш         ТУУ 00190934011-98; СТП 011-99

 

МВС-Н

 

Грануліт А-6                      ТУУ 00101007.004-98;

 

                                  ТУ 00191307.004-98

 

Грануліт - НМ                     ТУУ 0202743.006-97

 

Ігданіт                           ТУ-ГП-2-77

 

Труборіз кумулятивний             ТУУ 055402215.006-97

кільцеподібний зовнішній ТР ККН

 

Труборіз кумулятивний             ТУУ 055401215.007-97

кільцеподібний сідлоподібний

ТР ККС

 

Труборіз кумулятивний             ТУ 88 УРСР 085.342-82

кільцеподібний підводний ТР КК

 

___________________________________________

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                    від 12 жовтня 1992 р. N 576

                               Київ

 

                    Про затвердження Положення

                       про дозвільну систему

 

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N  706 (    706-93-п ) від 07.09.93

           N  373 (    373-95-п ) від 31.05.95

           N  256 (    256-99-п ) від 22.02.99

           N 1326 (   1326-99-п ) від 21.07.99

           N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000

           N  575 (  575-2001-п ) від 28.05.2001

           N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002 -

                     набуває чинності з 01.01.2004 року )

 

 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

 

     Затвердити Положення про дозвільну систему, що  додається,  і

ввести його в дію з 15 жовтня 1992 року.

 

 

       Виконуючий обов'язки

     Прем'єр-міністра України                         В.СИМОНЕНКО

 

               Міністр

     Кабінету Міністрів України                       В.ПЄХОТА

 

     Інд.29

 

 

 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНЕ

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 12 жовтня 1992 р. N 576

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

                       про дозвільну систему

 

           ( Чинність Положення про дозвільну систему,

             затвердженого  цією постановою, у частині

             переліку  об'єктів,  на  які  поширюється

             дозвільна  система,  поширено  на  газові

             пістолети і револьвери та патрони до них,

             заряджені  речовинами  сльозоточивої   та

             дратівної  дії,  об'єкти  виготовлення  і

             реалізації       спеціальних      засобів

             самооборони,    заряджених     речовинами

             сльозоточивої  та дратівної дії, згідно з

             Постановою  КМ  N 706  (  706-93-п  ) від

             07.09.93 )

 

                      1. Загальні положення

 

     1. Дозвільна система -  це  особливий  порядок  виготовлення,

придбання,  зберігання,  перевезення,  обліку    і    використання

спеціально визначених предметів, матеріалів  і  речовин,  а  також

відкриття та  функціонування  окремих  підприємств,  майстерень  і

лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.

 

     2.   До   предметів,   матеріалів   і  речовин,  підприємств,

майстерень  і  лабораторій,  на які поширюється дозвільна система,

належать:  вогнепальна  зброя  (нарізна воєнних зразків, несучасна

стрілецька,  спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і

гладкоствольна),  бойові припаси до неї, холодна зброя, (арбалети,

мисливські   ножі  тощо),  пневматична  зброя  калібру  понад  4,5

міліметра  і  швидкістю  польоту кулі понад 100 метрів за секунду,

пристрої   вітчизняного   виробництва   для   відстрілу  патронів,

споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями

метальними  снарядами  несмертельної  дії,  та  зазначені патрони,

вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I - II

класу  безпечності,  збудники інфекційних захворювань I - II групи

патогенності   і   токсини,   сховища,  склади  і  бази,  де  вони

зберігаються,  стрілецькі  тири і стрільбища, мисливсько-спортивні

стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту

вогнепальної  та  холодної  зброї,  піротехнічні майстерні, пункти

вивчення  матеріальної  частини зброї, спеціальних засобів, правил

поводження   з   ними   та   їх  застосування,  магазини,  в  яких

здійснюється   продаж   зброї   та   бойових   припасів   до  неї,

штемпельно-граверні  майстерні,  печатки і штампи, організації, що

займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, що

проводять  аналізи  цих  засобів і речовин, працюють із збудниками

інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсинами*).

(  Пункт  2  із змінами, внесеними згідно з Постановами  КМ  N 373

( 373-95-п ) від 31.05.95, N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381

(  1381-2000-п  )  від  01.09.2000,  N  575  (  575-2001-п  )  від

28.05.2001 )

 

     3.  Міністерства  та  інші  центральні    органи    державної

виконавчої    влади,    підприємства,    установи,    організації,

господарські  об'єднання,  а  також  громадяни   мають   право   у

встановленому  порядку  використовувати,   зберігати,   перевозити

предмети,   матеріали   і   речовини,   відкривати   підприємства,

майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система.

( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 373

( 373-95-п ) від 31.05.95 )

 

     4. Право на володіння вогнепальною зброєю посадовими  особами

та громадянами і умови її  застосування  визначаються  в  порядку,

встановленому законодавством України.

 

     5.  Укладання  трудового  договору  на    виконання    робіт,

пов'язаних  з  виготовленням,  придбанням,  зберіганням,  обліком,

охороною,  перевезенням,  використанням  предметів,  матеріалів  і

речовин, на які  поширюється  дозвільна  система,  провадиться  за

погодженням з органами міліції.

 

     *)Надалі - об'єкти дозвільної системи.

 

 

          II. Порядок виготовлення, придбання, зберігання,

            обліку, охорони, перевезення, використання

            предметів, матеріалів і речовин, відкриття

             підприємств, майстерень і лабораторій, на

                 які поширюється дозвільна система

 

     6.  Міністерства  та  інші  центральні    органи    державної

виконавчої    влади,    підприємства,    установи,    організації,

господарські об'єднання, а також громадяни, яким  у  встановленому

порядку  надано  право   виготовляти,    придбавати,    зберігати,

перевозити  і  використовувати  предмети,  матеріали  і  речовини,

відкривати  підприємства,  майстерні  та  лабораторії,   на    які

поширюється дозвільна  система,  повинні  забезпечити  їх  належну

охорону і правильне використання у господарській діяльності.

 

     7. Об'єкти дозвільної системи розміщуються у приміщеннях, які

забезпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні мати  належну

охорону і бути обладнаними  сигналізацією,  в  них  установлюється

пропускний режим.

 

     8. Прийняття до експлуатації сховищ, складів, баз і приміщень

для зберігання і використання  предметів,  матеріалів  і  речовин,

відкриття  підприємств,  майстерень  і   лабораторій,    на    які

поширюється дозвільна система,  здійснюється  комісіями,  до  яких

входять представники органів міліції, заінтересованих підприємств,

установ  і  організацій  і,  залежно  від  виду  об'єкта,  органів

державного  нагляду  за  охороною  праці  (Держнаглядохоронпраці),

санітарного,  пожежного нагляду і нагляду з ядерної та радіаційної

безпеки.

 

     За результатами  обстеження  складається  акт  з  викладенням

висновків, які враховуються при вирішенні  питання  про  відкриття

об'єкта дозвільної системи.

(  Пункт  8  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 575

( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     9.  Видача  дозволів  на виготовлення, придбання, зберігання,

обліку,  охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів

і   речовин,   відкриття  підприємств,  майстерень  і  лабораторій

здійснюється: ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     на  вогнепальну  зброю  (нарізну  воєнних  зразків, несучасну

стрілецьку,  спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і

гладкоствольну),  бойові  припаси  до неї, холодну зброю, пристрої

вітчизняного   виробництва  для  відстрілу  патронів,  споряджених

гумовими   чи  аналогічними  за  своїми  властивостями  метальними

снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, сховища, склади

і  бази,  де  вони  зберігаються,  стрілецькі  тири  і стрільбища,

мисливсько-спортивні  стенди,  а також підприємства і майстерні по

виготовленню   і   ремонту   вогнепальної   та   холодної   зброї,

піротехнічні   майстерні,  пункти  вивчення  матеріальної  частини

зброї,  спеціальних  засобів,  правил  поводження  з  ними  та  їх

застосування,  магазини,  в  яких  здійснюється  продаж  зброї  та

бойових  припасів до неї, штемпельно-граверні майстерні, печатки і

штампи  -  у  порядку, визначеному МВС; ( Абзац другий пункту 9 із

змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 256 ( 256-99-п ) від

22.02.99, N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000 )

 

     на  вибухові  матеріали  і  речовини, їх перевезення, а також

сховища та склади,  де вони зберігаються,  у порядку,  визначеному

Держнаглядохоронпраці  разом  з  МВС;  (  Абзац  третій пункту 9 в

редакції  Постанови КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     на  сильнодіючі  отруйні  речовини  I,  II класу безпечності,

збудники  інфекційних  захворювань  I  -  II  групи патогенності і

токсини,   сховища,   склади   і   бази,   де  вони  зберігаються,

організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і

лабораторії, які проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють

із  збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і

токсинами,  - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів

України від 20 червня 1995 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження

Порядку    одержання    дозволу    на   виробництво,   зберігання,

транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію

отруйних  речовин,  у  тому  числі токсичних промислових відходів,

продуктів біотехнології та інших біологічних агентів";

(  Абзац  четвертий  пункту  9  із  змінами,  внесеними  згідно  з

Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     (  Абзац  п'ятий  пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ

N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     (  Абзац  шостий  пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ

N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     10.  Дозволи  на  виготовлення,  зберігання  та  використання

предметів,  матеріалів  і  речовин,  відкриття  та  функціонування

підприємств,   майстерень   і   лабораторій,  на  які  поширюється

дозвільна  система,  видаються  на  ім'я  керівників  підприємств,

установ  і  організацій,  а  також  громадянам  строком на 3 роки.

Дозволи  на  придбання  та перевезення цих предметів, матеріалів і

речовин  видаються  на  строк до 3 місяців. ( Пункт 10 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95,

N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     11.  Порядок  придбання,  зберігання,  обліку, перевезення та

використання  вогнепальної зброї,  бойових припасів до неї,  інших

предметів і матеріалів,  на які поширюється дозвільна  система,  у

Збройних  Силах,  інших  утворених  відповідно  до законів України

військових формуваннях,  а також у митних органах, спеціалізованих

митних  установах  та  організаціях визначається законами,  актами

Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими  актами,

у тому числі Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої

влади,  які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, і

спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади в

галузі митної справи.

(  Пункт  11  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1326

(  1326-99-п  )  від  21.07.99,  в  редакції  Постанов  КМ  N 1381

(  1381-2000-п  )  від  01.09.2000,  N  1953  (  1953-2002-п ) від

25.12.2002 )

 

       III. Контроль за дотриманням порядку виготовлення,

            придбання, зберігання,  обліку, перевезення і

            відкриття  та   функціонування   підприємств,

            майстерень і лабораторій, на  які поширюється

                       дозвільна система

 

     12. Контроль за дотриманням посадовими  особами  міністерств,

інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств,

установ,  організацій,  господарських  об'єднань  і    громадянами

встановленого порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку,

перевезення  і  використання  предметів,  матеріалів  і   речовин,

відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій,

на які поширюється дозвільна система,  здійснюється  безпосередньо

МВС,  а  також  МОЗ,  Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці.

(  Пункт  12  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 575

( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

 

     13. Об'єкти, де зберігається 20 чи  більше  одиниць  бойової,

спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, а також базові  склади

вибухових  матеріалів  обстежуються  щомісячно.    Інші    об'єкти

дозвільної системи - щоквартально.

 

     Незалежно  від  строку  раніше  проведених  перевірок  об'єкт

дозвільної системи у кожному випадку обстежується:

 

     при   оформленні   на  новий  строк  дозволу  на  зберігання,

використання   предметів,  матеріалів  і  речовин,  функціонування

підприємств,   майстерень   і   лабораторій,  на  які  поширюється

дозвільна  система; ( Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     при   переоформленні   дозволу  у  зв'язку  із  зміною  місця

зберігання  чи  використання  зазначених  предметів,  матеріалів і

речовин,  одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо,

а  також керівника, на ім'я якого видано дозвіл. ( Абзац четвертий

пункту  13  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 575

( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     14.  Дії  та  рішення  посадових  осіб  органів  МВС,    МОЗ,

Мінекоресурсів  і  Держнаглядохоронпраці,  пов'язані  з відмовою у

видачі  дозволу,  його  анулюванням  і  вилученням  підконтрольних

предметів, матеріалів і речовин, закриттям підприємств, майстерень

і лабораторій, виконанням інших функцій щодо здійснення дозвільної

системи,   може   бути   оскаржено  у  порядку  встановленому  для

оскарження  неправомірних  дій  органів  державного  управління  і

посадових осіб, які ущемляють права громадян.

(  Пункт  14  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 575

( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

 

     IV. Відповідальність за порушення порядку виготовлення,

         придбання,   зберігання,   обліку,   перевезення  і

         використання   предметів,   матеріалів  і  речовин,

         відкриття і  функціонування підприємств, майстерень

         і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

 

     15.  Посадові  особи  та  громадяни,  які  порушили   порядок

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони,  перевезення

і  використання  предметів,  матеріалів  і  речовин,  відкриття  і

функціонування  підприємств,  майстерень  і  лабораторій,  на  які

поширюється дозвільна система, несуть  відповідальність  згідно  з

чинним законодавством України.

___________________________________________

 

       МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ

 

                            Н А К А З

 

 N 37 від 13.03.95                    Зареєстровано в Міністерстві

     м.Київ                           юстиції України

                                      22 березня 1995 р.

 vd950313 vn37                        за N 79/615

 

 

           Про затвердження Правил комісійної торгівлі

                     непродовольчими товарами

 

     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу

       N 342 ( z0319-97 ) від 08.07.97

       N 194 ( z0263-98 ) від 08.04.98 )

 

 

     Відповідно до Постанови  Кабінету   Міністрів   України   від

8   лютого   1995 р.   N 108 ( 108-95-п )  "Про  Порядок   заняття

торговельною діяльністю і   правила   торговельного обслуговування

населення", Н А К А З У Ю:

 

     1. Затвердити,  погоджені з  Державним  комітетом  України  у

справах захисту  прав споживачів і Укоопспілкою Правила комісійної

торгівлі непродовольчими товарами, що додаються.

     2. Головному   управлінню   з   питань  внутрішньої  торгівлі

(Лазарович М.В.),    Юридичному       управлінню    (Красуля О.І.)

зареєструвати Правила  комісійної  торгівлі в Міністерстві юстиції

України.

     3. Визнати такими, що не застосовуються на території України,

нормативні документи згідно з переліком, що додається.

 

 В.О.Міністра                                         І.В.Подолєв

 

                                              Затверджено

                                   наказом Міністерства зовнішніх

                                   економічних  зв'язків  України

                                   від 13 березня 1995 р. N 37

 

                             Перелік

           нормативних документів, що не застосовуються

                       на території України

                            (в и т я г)

 

2.4. Не приймаються для комісійного продажу:

     - зброя,  боєприпаси  (крім мисливської та спортивної зброї і

боєприпасів до них,  а також холодної зброї,  спеціальних засобів,

заряджених речовинами сльозоточивої і дратівної дії, що продаються

громадськими об'єднаннями з  дозволу  органів  внутрішніх  справ),

бойова і спеціальна військова техніка;

     - вибухові речовини й засоби вибуху;

     - отруйні речовини;

     - наркотичні, психотропні і отруйні засоби;

     - лікувальні засоби і вироби медичного призначення;

     - державні еталони одиниць фізичних величин ;

     - армійське  знаряддя,  тканини  та  інші  товари військового

асортименту, форменне обмундирування,  білизна з штампом закладів,

організацій і підприємств;

     - газові плити та балони до них без документа служби газового

господарства, що   підтверджує   їх   придатність   до  подальшого

використання;

     - товари побутової хімії;

     - товари з простроченим терміном зберігання;

     - товари від неповнолітніх віком до 18 років;

     - ( Абзац пункту 2.4 вилучено на підставі Наказу МЗЕЗторгу 

N 342 ( z0319-97 ) від 08.07.97 ) речі працівників  господарюючого

суб'єкта та членів їх сімей;

     - піротехнічні вироби; ( Пункт 2.4 доповнено абзацом згідно

з Наказом МЗЕЗторгу N 342 ( z0319-97 ) від 08.07.97 )

     -  іграшки  для  дітей  віком  до  3-х  років;  (  Пункт  2.4

доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 342  (  z0319-97  )

від 08.07.97 )

     іграшкова зброя   з   пластиковими   кульками; (  Пункт  2.4

доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 194  (  z0263-98  )

від 08.04.98 )

     примірники аудіовізуальних  творів  і  фонограм,  що  були  в

користуванні,  а  також нові без наявності супровідних документів,

визначених у пункті  5  Правил  роздрібної  торгівлі  примірниками

аудіовізуальних   творів   і   фонограм,  затверджених  постановою

Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1209 ( 1209-97-п ).

( Пункт 2.4 доповнено  абзацом  згідно  з Наказом МЗЕЗторгу N  194

( z0263-98 ) від 08.04.98 )

 

___________________________________________

 

               МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

                 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

              МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА

                       СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

 

                            Н А К А З

 

 N 57/188/84/105 від 26.02.2002       Зареєстровано в Міністерстві

     м.Київ                           юстиції України

                                      22 березня 2002 р.

                                      за N 288/6576

 

 

            Про затвердження Правил торгівлі на ринках

 

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

               економіки та з питань європейської інтеграції

        N 172/702/332/108 ( z0617-03 ) від 03.07.2003

        N 298/778/413/269 ( z1112-05 ) від 22.09.2005 )

 

 

 

     На виконання пункту 7 постанови  Кабінету  Міністрів  України

від 26  жовтня  2000  р.  N 1608 ( 1608-2000-п ) "Про затвердження

Програми протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому  ринку

незаконно ввезених товарів на 2000 - 2001 роки" Н А К А З У Є М О:

 

     1. Затвердити Правила торгівлі на ринках, що додаються.

 

     2.  Ці   Правила   носять   рекомендаційний   характер    для

затвердження   правил   торгівлі   на  ринках  органами  місцевого

самоврядування. ( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економіки

та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 ( z0617-03 )

від 03.07.2003 )

 

     3. Управлінню   розробки,   удосконалення   та   впровадження

нормативних актів у  сфері  торгівлі  (Чурсін О.Ф.)   Міністерства

економіки    та   з   питань   європейської   інтеграції   України

зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

 

     4. Республіканському  комітету   з   торгівлі,   громадського

харчування  та  побутового  обслуговування  Автономної  Республіки

Крим;  управлінням з питань торгівлі та побутового  обслуговування

населення  обласних,  міських  державних  адміністрацій;  Головним

управлінням Міністерства внутрішніх  справ  України  в  Автономній

Республіці  Крим,  місті  Києві,  Київській  області,  Управлінням

Міністерства  внутрішніх   справ   України   в   областях,   місті

Севастополі та на транспорті;  державним податковим адміністраціям

в  Автономній  Республіці  Крим,   областях,   містах   Києві   та

Севастополі;  Республіканському комітету з захисту прав споживачів

Автономної Республіки  Крим,  обласним,  Головному  Київському  та

Севастопольському  міським  управлінням  у  справах  захисту  прав

споживачів  забезпечити  в  межах  своїх   повноважень   постійний

контроль за дотриманням Правил торгівлі на ринках.

 

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Державного  секретаря   Міністерства   економіки   та   з   питань

європейської інтеграції України Стеценка В.О.,  першого заступника

Державного  секретаря  Міністерства   внутрішніх   справ   України

Корнієнка М.В.,    заступника    Голови    Державної    податкової

адміністрації України Онищенка В.А.,  заступника Голови Державного

комітету   стандартизації,   метрології  та  сертифікації  України

Воронкова А.М.

 

     6. Визнати таким,  що втратив  чинність,  наказ  Міністерства

зовнішніх  економічних  зв'язків  і торгівлі  України від 12.03.96

N 157 ( z0138-96 ) "Про затвердження Правил торгівлі на ринках".

 

 Міністр  економіки  та  з питань

 європейської інтеграції України                          О.Шлапак

 

 Міністр внутрішніх справ УКраїни                        Ю.Смирнов

 

 Голова Державної податкової

 адміністрації України                                    М.Азаров

 

 Голова Державного комітету

 стандартизації, метрології

 та сертифікації України                                   П.Кабан

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства економіки

                                      та з питань європейської

                                      інтеграції України,

                                      Міністерства внутрішніх

                                      справ України,

                                      Державної податкової

                                      адміністрації України,

                                      Державного комітету

                                      стандартизації, метрології

                                      та сертифікації України

                                      26.02.02 N 57/188/84/105

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      22 березня 2002 р.

                                      за N 288/6576

 

 

                             Правила

                        торгівлі на ринках

 

     47. На ринку забороняється продавати:

     вогнепальну, газову,   пневматичну,   холодну  зброю,  бойові

припаси та спеціальні засоби самооборони;

     готове армійське    спорядження,   а   також   тканини,   які

використовуються для його  виробництва,  інші  товари  військового

асортименту, формене обмундирування;

     білизну зі штампом організацій і підприємств;

     наркотичні засоби;

     пальне для транспортних засобів, гас, мазут;

     балони  із  скрапленим  газом;  ( Абзац  сьомий  пункту 47 із

змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства економіки та з

питань  європейської інтеграції N 172/702/332/108 ( z0617-03 ) від

03.07.2003 )

     вироби  піротехнічні  побутові  та  вибухові  засоби; ( Абзац

восьмий   пункту   47  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом

Міністерства  економіки   та   з  питань  європейської  інтеграції

N 172/702/332/108 ( z0617-03 ) від 03.07.2003 )

     порнографічні видання.

 

 Заступник  начальника  управління  розробки,

 вдосконалення та впровадження нормативних

 актів у сфері торгівлі Міністерства економіки

 та з питань європейської інтеграції України             А.Юрченко

 

 Начальник відділу місцевих податків і зборів

 Державної податкової адміністрації України              В.Горохов

 

 Заступник начальника управління захисту

 прав споживачів Державного комітету

 стандартизації, метрології та сертифікації

 України                                                 С.Пікущая

 

 Перший заступник начальника департаменту

 Державної служби боротьби з економічною

 злочинністю Міністерства внутрішніх справ

 України                                                Л.Скалозуб

 

___________________________________________

 

                   ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                               ЛИСТ

 

від 18.01.2000 р. N 11/4-443

 

                                 Асоціація митних брокерів України

 

  Щодо державного контролю над імпортом детонуючих і бікфордових

                              шнурів

 

 В Державній митній службі розглянуто запит Асоціації митних

брокерів  від  15.12.99  N 15/308  щодо  належності   детонуючих і

бікфордових  шнурів  (код за  ТН  ЗЕД 360300100)  до  товарів,  що

контролюються  в  галузі  экспортного  контролю,  і  чи  необхідне

подання  до  митних  органів  дозволу Державної служби експортного

контролю  при  ввезенні  зазначених  товарів  на  митну  територію

України.

 

Виходячи  з  роз'яснення  від  10.01.2000 N 1/8-44 Державної

служби експортного контролю України, повідомляємо наступне.

 

Детонуючі шнури за своїм призначенням можуть  належити до  товаров

військового  призначення,   подвійного   використання  та  товаров

промислового призначення.

 

Військові  детонуючі шнури підлягають державному експортному

контролю  за   пунктом  ML4   (підривні  заряди)  Списку   товаров

військового   призначення,   затвердженого   постановою   Кабинету

Міністрів України від 08.12.97 N 1358. Детонуючі шнури,  які мають

сталу швидкість горіння більш як 38 мм/сек, підлягають экспортному

контролю за пунктом ML8.b.6. вищезазначеного  контрольного Списку.

 

Бікфордові шнури підлягають державному експортному контролю згідно

з приміткою 6 до пункту ML8 зазначеного вище контрольного  Списку,

відповідно  до   якої  експорт  та  імпорт  військової піротехніки

здійснюється за дозволом Держекспортконтролю.

 

Експорт та імпорт іншої піротехніки може здійснюватися без дозволу

Держекспортконтролю,   якщо  експертизою  в   галузі   экспортного

контролю  встановлено,   що  вона  не   може  бути  використана  у

військових цілях.  Під терміном  "військова піротехніка" згідно із

загальними  примітками до  Списку товарів військового  призначення

маються на увазі "суміші твердого чи рідкого палива і окислювачів,

які з підпаленням вступають в бурхливу хімічну реакцію з керованою

швидкістю,  яка  створює  конкретні часові затримання чи кількості

тепла,   шуму,    диму,  видимого   світла,   чи    інфрачервоного

випромінювання.

 

Враховуючи те, що:

 

- за своїм  складом  і властивостями військові та промислові

вибухові речовини і засоби їх ініціювання, в тому числі- детонуючі

шнури, мають багато спільного і відрізняються у більшості випадків

потужністю та параметрами надійності в умовах використання;

 

- потенційно можуть використовуватися у терористичних цілях,

а також, приймаючи до  уваги необхідність  підтримки  вітчизняного

виробника промислових вибухових речовин і засобів їх  ініціювання,

 

Кабінет Міністрів України своїм дорученням від 04.01.97 N 20577/98

зобов'язав  Держекспортконтроль   здійснювати  державний  контроль

імпорту промислових вибухових речовин і засобів їх ініціювання.

Здійснення державного контролю за імпортом детонуючих шнуров

відповідало рішенням, які  були прийняті під  час робочої  поездки

Президента  України  по  Сумській  області  (доручення  Президента

України  від 15.12.98  N 1-14/1007).  Про  недопущення ввезення до

України   імпортних  детонуючих   шнурів   йшлося  в  депутатскому

зверненні народного  депутата  Дашутіна Г. Н.,  який   листом  від

25.03.99 N 25-3  звернувся до  Ради Національної безпеки і оборони

України з пропозицією щодо вжиття заходів для обмеження ввезення в

Україну імпортного детонуючого шнура.

 

На підставі вищезазначеного і враховуючи  рішення Комісії з

політики    експортного   контролю   та     військово – технічного

співробітництва з  іноземними  державами  (засідання від 26.11.98,

протокол N 70, пункт 7.2.1.; засідання від 23.04.99, протокол N 2,

пункт  4.2.)   Держекспортконтроль   тимчасово,    до    прийняття

відповідного   рішення  Кабінетом   Міністрів   України,  здійснює

державний  контроль  за імпортом  промислових детонуючих шнурів та

надає відповідні  дозволи (висновки), виходячи із категорії товару

та його цільового призначення.

 

 

 

Заступник Голови Служби                                 І. Соболь

 

___________________________________________

Версия для печати Версия для печати

(нет товаров)

Оформить заказ >>
Голосование
  Как вы попали к нам?
Google
Yandex
Rambler
Meta
TUT.ua
Друзья
Другое

 
 
[ Главная | Корзина | Как купить | Безопасность | Прайс-лист | Регистрация ]

Copyright © Магазин пиротехники SALUTES. All rights reserved.
 
пиротехника, салюты, фейерверки, мини-фейерверки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны, бенгальские огни, свечи, петарды, Киев, Бесплатная доставка по Киеву, Доставка по Украине,организация пиротехнических шоу, пирошоу, профессиональная пиротехника, продажа пиротехники, салют, профессиональная и любительская пиротехника по самым низким ценам, скидки, пиротехник, пиротехника и всё что с ней связанно, продажа в розницу и оптом, продажа пиротехники, продаем пиротехнику, подарки, новогодний салют, подарок на день рождения, свадьбу, вечеринку, юбилей, новый год, рождество, именины, незабываемый подарок, праздничные мероприятия, тамада, праздники, организация праздников, пиротехническое шоу, бесплатная доставка, недорогая пиротехника, пиротехнические изделия, интернет-магазин пиротехники, оптовая продажа, оптовые цены, побутова піротехніка, салюти, салютні установки, феєрверки, ракети, римські свічі, вулкани, фонтани, організація піротехнічних шоу, професійна піротехніка, продаж піротехніки, салют, салютні установки, піротехнічні шоу, професійна піротехніка по найнижчих цінах, піротехніка й все що з нею пов'язано, продаж у роздріб і оптом, святкові подарунки, новорічний салют, кращий подарунок на день народження, весілля, вечірку, ювілей, новий рік, різдво, іменини, святкові заходи, тамада, свято, організація свят, пірошоу, піротехнічне шоу, професійна піротехніка, Безкоштовна доставка по Київу, Доставка по Україні, недорога піротехніка, піротехнічні вироби, інтернет-магазин піротехніки, оптові ціни, подарунковий набір, Kiev, pyrodesing, piro, pyro, fireworks, firework, fireworld, pyrotechnics